آخرین اخبار اخبار پزشکی

  • این که پرینترها قادر به تولید سلول و یا حتی برخی اندام های بدن انسان مانند قلب و کبد باشند،بیشتر شبیه یک فیلم علمی…