آزادی زندانیان اوکراینی برای جنگ با روسیه

ولودیمیر زلنسکی اعلام کرد زندانیان اوکراینی که دارای تجربه نظامی هستند اگر قصد شرکت در جنگ با روسیه را داشته باشند، دولت اوکراین آنها را آزاد می‌کند. 

زلنسکی رییس جمهور اوکراین دستور داد زندانیان با تجربه نظامی در صورت شرکت در جنگ برای دفاع در مقابل روسیه آزاد شوند و مجازات آن‌ها نیز در این صورت بخشیده خواهد شد.

ارسال نظر