پلتفرم WOZ معرفی شد؛ ابزاری بر پایۀ هوش مصنوعی و متحول‌کنندۀ بازاریابی مبتنی بر دادۀ مشتری

WOZ، پلتفرمی که به‌تازگی معرفی شده است، با بهره‌گیری از قدرت CDP و ویژگی‌های فعال‌سازی خودکار هوش مصنوعی، راه‌حل‌های کاربرد و نوینی را در حوزۀ ارتباط با مشتری به بازاریابان ارائه می‌دهد.

 پلتفرم WOZ معرفی شد؛ ابزاری بر پایۀ هوش مصنوعی و متحول‌کنندۀ بازاریابی مبتنی بر دادۀ مشتری

بیزینس‌وایر هند بر این باور است که کسب‌وکارهای امروزی پیچیدگی‌هایی دارند و دسترسی آن‌ها را به داده‌های مشتری محدود می‌کنند. برخی از این محدودیت‌ها عبارت‌اند از پیچیدگی‌های مربوط به منابع داده‌های مختلف، اطلاعات پنهان‌شده، نیاز به دریافت اطلاعات در زمان مشخص‌شده برای بهبود روند کمپین‌های شخصی و … .

پلتفرم WOZ با تمرکز بر داده‌های به‌دست‌آمده از مشتری، بازاریابی جدید را متحول کرده است. این پلتفرم نیازهای گوناگون کسب‌وکارهایی را که به یکپارچه‌سازی، تبدیل و فعال‌سازی داده‌ها اهمیت می‌دهند، در اولویت قرار می‌دهد. بازاریابی مبتنی‌بر داده با به‌کارگیری این پلتفرم که از ویژگی‌های فعال‌سازی خودکار هوش مصنوعی بهره می‌برد، از تمام ظرفیت‌های خود استفادۀ بهینه خواهد کرد.

WOZ با تکیه بر CDP، مرکزی برای جمع‌آوری، سازمان‌دهی و مدیریت منابع داده‌های گوناگون محسوب می‌شود و به‌طورکلی دیدی همه‌جانبه از اطلاعات مشتری در اختیار صاحبان کسب‌وکارها قرار می‌دهد. با این دید جامع می‌توان استراتژی‌های بازاریابی را شخصی‌تر و هدفمندتر از پیش کرد. علاوه‌بر این از قابلیت‌های تبدیل دادۀ آن نمی‌توان چشم پوشید. این قابلیت‌ها، پاک‌سازی بدون زحمت داده‌ها و غنی‌سازی و استاندارد کردن آن‌ها را برای کاربران امکان‌پذیر می‌کنند. این پلتفرم مبتنی‌بر هوش مصنوعی بینش‌هایی را که شرکت‌ها از داده‌های خام دارند، معنادارتر می‌کند و آن‌ها را در مسیر تصمیم‌گیری آگاهانه، یاری می‌دهد.

WOZ، پلتفرمی که به‌تازگی معرفی شده است، با بهره‌گیری از قدرت CDP و ویژگی‌های فعال‌سازی خودکار هوش مصنوعی، راه‌حل‌های کاربرد و نوینی را در حوزۀ ارتباط با مشتری به بازاریابان ارائه می‌دهد.

بیزینس‌وایر هند بر این باور است که کسب‌وکارهای امروزی پیچیدگی‌هایی دارند و دسترسی آن‌ها را به داده‌های مشتری محدود می‌کنند. برخی از این محدودیت‌ها عبارت‌اند از پیچیدگی‌های مربوط به منابع داده‌های مختلف، اطلاعات پنهان‌شده، نیاز به دریافت اطلاعات در زمان مشخص‌شده برای بهبود روند کمپین‌های شخصی و … .

پلتفرم WOZ با تمرکز بر داده‌های به‌دست‌آمده از مشتری، بازاریابی جدید را متحول کرده است. این پلتفرم نیازهای گوناگون کسب‌وکارهایی را که به یکپارچه‌سازی، تبدیل و فعال‌سازی داده‌ها اهمیت می‌دهند، در اولویت قرار می‌دهد. بازاریابی مبتنی‌بر داده با به‌کارگیری این پلتفرم که از ویژگی‌های فعال‌سازی خودکار هوش مصنوعی بهره می‌برد، از تمام ظرفیت‌های خود استفادۀ بهینه خواهد کرد.

WOZ با تکیه بر CDP، مرکزی برای جمع‌آوری، سازمان‌دهی و مدیریت منابع داده‌های گوناگون محسوب می‌شود و به‌طورکلی دیدی همه‌جانبه از اطلاعات مشتری در اختیار صاحبان کسب‌وکارها قرار می‌دهد. با این دید جامع می‌توان استراتژی‌های بازاریابی را شخصی‌تر و هدفمندتر از پیش کرد. علاوه‌بر این از قابلیت‌های تبدیل دادۀ آن نمی‌توان چشم پوشید. این قابلیت‌ها، پاک‌سازی بدون زحمت داده‌ها و غنی‌سازی و استاندارد کردن آن‌ها را برای کاربران امکان‌پذیر می‌کنند. این پلتفرم مبتنی‌بر هوش مصنوعی بینش‌هایی را که شرکت‌ها از داده‌های خام دارند، معنادارتر می‌کند و آن‌ها را در مسیر تصمیم‌گیری آگاهانه، یاری می‌دهد.

منبع: هوشیو

 

ارسال نظر