دانشمندان موفق به اختراع لنز الکترونیک با عملکردی بهتر از چشم انسان شدند!

رسانه کلیک - محققان در جدیدترین دستاور خود قادر به ساخت یک لنز الکترونیک شدند که به مراتب بهتر از چشم های انسان عمل می کند و قابلیت های شگفت انگیزی دارد.

دانشمندان موفق به اختراع لنز الکترونیک با عملکردی بهتر از چشم انسان شدند!

محققان و دانشمندان با جدیدترین دستاور خود می توانند در آینده ای نزدیک در طراحی تمامی ابزارهای بصری همچون دوربین ها، عینک ها و تلسکوپ ها انقلاب عظیمی ایجاد کنند. یک تیم از محققان و دانشمندان دانشکده مهندسی دانشگاه هاروارد موفق شدند تا با ادغام پیشرفت ها و دستاوردهای اخیر با عضله های مصنوعی و لنزهای مسطح قادر به ساخت یک لنز الکترونیک با عملکردی شبیه به چشم انسان شوند. این فناوری جدید نه تنها به دلیل داشتن عضلات الاستومر می تواند بی درنگ فوکوس خود را افزایش دهد، بلکه اندازه آن نیز به هیچ وجه قابل مقایسه با لنزهای کروی سنتی نیست. این لنزها قادر به انجام کارهایی هستند که چشم انسان نیز نمی تواند از پس آن بر بیاید، کارهایی همچون تنظیم آستیگماتیسم و تغییر تصویر که منجر به تاری دید می شوند.

لنز الکترونیک

این چشم های مصنوعی با استفاده از لنزهای مسطح که پیش از این توسط تیم های محقق دیگر توسعه داده شده، ساخته شده اند و متالنز نام دارند. این لنزها با استفاده از ساختارهای نانو، نور را متمرکز می کنند. با این روش می تواند تمامی طیف های نوری مرئی را در یک نقطه ثابت متمرکز کند. در مقابل، لنزهای سنتی برای چنین کاری از عناصر مختلفی بهره می گرفتند که همین موضوع دلیل حجیم شدن آن ها می شد.

گفته می شود که متالنزهایی که پیش از این توسط این تیم طراحی شده بود، به اندازه کافی بزرگ نبوده و اختراع جدید آن ها با قطری تقریبا یک سانتیمتر بیشتر، قادر به استفاده در تکنولوژی های مدرن خواهد بود. برای مثال در دوربین ها لنز باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتواند سنسور را بپوشاند.

با این حال، سال ها طول می کشد تا این فناوری وارد وسایل مصرفی انسان ها شود، به هر حال پتانسیل آن ها نیز غیر قابل توصیف است. ترکیب آن ها با تراشه های کامپیوتری کوچک تر، همچون واقعیت مجازی و واقعیت افزوده می تواند برای مصرف کنندگان جذاب باشد.

ارسال نظر