ربات جدید MIT اجسام را با دیدن و لمس آن ها شناسایی می کند

رسانه کلیک - به استناد اخبار، ربات جدید MIT قادر است تنها با دیدن و لمس اشیا، آن ها را در محیط های کنترل شده شناسایی کند. 

ربات جدید MIT اجسام را با دیدن و لمس آن ها شناسایی می کند

انسان ها کافیست برای حدس این که لمس یک شیء چه احساسی دارد به آن نگاه کنند، اما همین کار ممکن است برای ماشین ها یک چالش جدی به شمار رود. به استناد اخبار جدید، ربات جدید MIT چنین قابلیتی را داراست.

تیم دانشمندان با استفاده از یک بازوی متعلق به شرکت کو کا و حسگری لمسی به نام GelSight ، ربات جدید MIT را تولید کرده اند. اطلاعات جمع آوری شده توسط GelSight به یک هوش مصنوعی منتقل می شود و این هوش مصنوعی ارتباط بین اطلاعات دیداری و حسی را تشخیص می دهد.

برای تجهیز هوش مصنوعی به قابلیت تشخیص اشیا تنها با لمس آن ها، تیم دانشمندان 12 هزار ویدیو از 200 شیء مختلف شامل پارچه ها، ابزار و وسایل منزل مختلف را در حال لمس شدن ضبط کردند. نهایتا این ویدیوها را تبدیل به عکس کردند و هوش مصنوعی اکنون قادر است با استفاده از این منابع، بین داده های حسی و دیداری ارتباط برقرار کند.

یکی از محققین پروژه تولید ربات جدید MIT اظهار داشت:

ربات جدید MIT با نگاه کردن به یک صحنه خاص، احساس لمس یک سطح صاف یا لبه ای تیز را تجسم می کند. این ربات تنها با لمس محیط اطراف خود می تواند ارتباطات حسی محیط را حدس بزند. هنگامی که قابلیت لمس کردن و دیدن این ربات با یکدیگر ادغام شوند، ربات قابلیت های بیشتری پیدا کرده و با داده های کمتری نسبت به قبل نیز می تواند اشیا مختلف را تشخیص دهد.

اکنون این ربات تنها قادر است در محیطی کنترل شده اشیا را شناسایی کند. قدم بعدی، دادن منابع بیشتری به این ربات است که بتواند در سیستم های گسترده تر نیز کار کند.

یکی دیگر از محققین این پروژه اظهار داشت:

متدهای این چنینی می توانند در دنیای رباتیک بسیار موثر و مفید واقع شوند؛ برای مثال زمانی که می خواهید نرم یا سخت بودن یک شیء را تشخیص دهید. تا کنون تشخیص چنین مسائلی به کمک یک ربات یک چالش جدی محسوب می شد، اما با توسعه ربات جدید MIT قابلیت های بسیاری را می توان به دنیای رباتیک اضافه کرد.

ارسال نظر