اینترنت ماهواره ای استارلینک تا پیش از سال 2021 راه اندازی می شود؟

رسانه کلیک - مطابق گفته های ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت SpaceX به نظر می رسد پروژه اینترنت ماهواره ای استارلینک تا پیش از سال 2021 قابل راه اندازی باشد.

اینترنت ماهواره ای استارلینک تا پیش از سال 2021 راه اندازی می شود؟

اقدامات اخیر شرکت SpaceX جهت پرتاب 60 ماهواره به فضا با موانعی از جمله نامساعد بودن آب و هوا مواجه شد. این موضوع برای پروژه اینترنت ماهواره ای استارلینک که برای کار کردن به حدود 12 هزار ماهواره نیاز دارد، آغاز خوبی محسوب نمی شود.

اگرچه گفته شده تمام ماهواره های استارلینک تا نوامبر سال 2027 به فضا پرتاب خواهند شد، با این وجود مطابق گفته های ایلان ماسک ، مدیر عامل شرکت SpaceX تا راه اندازی اینترنت ماهواره ای استارلینک که اینترنتی پرسرعت در نواحی بسیار دور (همچون هواپیماها، کشتی ها و سایر وسایل نقلیه) محسوب می شود، تنها یک سال فاصله باقیست.

ماسک طی مصاحبه ای با خبرنگاران اظهار داشت:

برای آن که این سیستم از نظر اقتصادی منطقی باشد، به حدود هزار ماهواره نیاز داریم. اگرچه این تعداد زیاد به نظر می رسد اما از 12 هزار ماهواره بسیار کمتر است.

ماسک برنامه دارد که طی 12 ماه آینده، حدود هزار ماهواره و پس از آن نیز سالانه هزار ماهواره را به فضا پرتاب کند. ماسک ادعا کرده که این سرویس حتی پیش از فرستادن هزار ماهواره به فضا نیز قابل استفاده خواهد بود. گفته شده که برای استفاده از این سرویس در ایالات متحده آمریکا آن هم به صورت ابتدایی، حدود 400 ماهواره و برای سیستمی پیشرفته تر، حدود 800 ماهواره دیگر نیاز است.

دستیابی به این تعداد ماهواره منطقی به نظر می رسد. با این حال، این تعداد ماهواره درصد قابل توجهی از تمام ماهواره هایی را که به دور زمین می گردند، تشکیل خواهند داد. در حال حاضر، حدود 2 هزار ماهواره عملیاتی و هزاران ماهواره از بین رفته در حال گردش به دور زمین هستند.

با توجه به این اعداد و ارقام و برنامه SpaceX برای فرستادن حداقل یک ماهواره به فضا در هر ماه، به زودی بسیاری از ماهواره های اطراف زمین متعلق به این شرکت خواهند بود. ماسک ادعا کرد که این موضوع طی یک سال و نیم یا دو سال آینده تحقق خواهد یافت.

به نظر می رسد هر ماهواره استارلینک قابلیت انتقال حدود 1 ترابیت از پهنای باند کاربردی را داشته باشد. مطابق گزارش Business Insider ، این میزان برای انتقال جریان 4K ویدیو به بیش از هزار نفر به صورت همزمان کفایت می کند.

ارسال نظر