بقایای یک کلانشهر باستانی در آفریقا کشف شد!

رسانه کلیک - باستان شناسان به تازگی و با کمک تکنولوژی های جدید، موفق به کشف بقایای یک کلانشهر باستانی در آفریقای جنوبی شدند.

بقایای یک کلانشهر باستانی در آفریقا کشف شد!

باستان شناسان به تازگی موفق به کشف بقایای یک کلانشهر باستانی در حومه شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی شدند. خرابه های پراکنده ای که زمانی تنها بقایای کلبه هایی سنگی به نظر می رسیدند، در واقع آخرین شواهد به جا مانده از یک کلانشهر باستانی هستند که گویی در طول زمان گم شده است.

در این محدوده که با گیاهان انبوهی پوشیده شده، نمی توان چیز زیادی مشاهده کرد. باستان شناسان اظهار داشتند که پس از دهه ها مطالعه، تنها توانسته بودند شواهد اندکی از این کلانشهر باستانی کشف کنند. با این وجود با پیشرفت تکنولوژی در زمینه های مختلفی از جمله باستان شناسی، اکتشافات آسان تر شده است.

امروزه با استفاده از تکنولوژی لیدار (Light Detection and Ranging) ، محققان موفق شده اند راز نهفته در این خانه های سنگی پراکنده را کشف کنند. لیدار کشف کرده که این محدوده محل یک کلانشهر باستانی و عظیم به نام Kweneng بوده که شبکه تجاری گسترده ای نیز داشته است. به نظر می رسد ساکنان این شهر که حدود 10 هزار نفر بوده اند، در 800 خانه زندگی می کردند.

Fern Imbali Sixwanha ، یکی از باستان شناسان این مطالعه اظهار داشت:

کشف این کلانشهر باستانی به معنای پر شدن شکافی عظیم در تاریخچه آفریقای جنوبی است؛ زیرا تاریخچه نوشته شده و درستی از این محدوده که متعلق به زمان پیش از استعمار باشد، وجود ندارد. تکنولوژی لیدار به اکتشافات زیادی کمک خواهد کرد.

در واقع تکنولوژی لیدار چندی پیش به باستان شناسان در کشف کلانشهر بسیار عظیم مایایی ها نیز کمک کرده بود.

این تکنولوژی قابلیت های بسیاری دارد؛ از جمله آن که به باستان شناسان اجازه تحقیق بیشتر در جنگل های انبوه را داده و برای اکتشاف در مناطق دورافتاده نیز مناسب است.

باستان شناسان همچنین موفق به کشف دو منطقه بسیار بزرگ نیز در این کلانشهر شدند که مجموعا بیش از 10 هزار متر مربع را اشغال کرده اند. به نظر می رسد این محدوده جایگاهی برای یک قلعه بوده است.

مطالعات باستان شناسان نشان می دهد این کلانشهر باستانی حدود 20 هزار متر مربع را اشغال کرده و بین قرن های 15 و 19، اوج شکوه و رونق خود را تجربه کرده است. به نظر می رسد این شهر زمانی بسیار ثروتمند و پر رفت و آمد بوده باشد. همچنین گفته می شود این شهر احتمالا طی ناآرامی های مدنی، رها و ترک شده باشد.

ارسال نظر