سونامی اندونزی جان بیش از 168 نفر را گرفت

رسانه کلیک - وزارت گردشگرى اندونزى در حال انجام فعالیت هایى جهت بهبود وضعیت لامپونگ و بانتن، از پرطرفدارترین مقاصد گردشگرى اندونزى است. این دو استان طى سونامی اندونزی دچار خرابى هاى بسیارى شده اند.

سونامی اندونزی جان بیش از 168 نفر را گرفت

به استناد آژانسى دولتى، سونامی اندونزی که دو استان لامپونگ و بانتن را با خرابى هاى بسیارى مواجه کرده، دست کم 168 کشته و صدها زخمى بر جاى گذاشته است.

مطابق اظهارات کارکنان آژانس ملى مقابله با بلایاى طبیعى اندونزى، طى این سونامى بیش از 400 خانه، 9 هتل و 10 کشتى که در محدوده این دو استان قرار داشتند، به شدت تخریب شدند. به نظر مى رسد آمار تلفات و زیرساخت هاى تخریب شده در سونامی اندونزی افزایش پیدا کند.

با وجود آنکه علت وقوع این سونامى به احتمال زیاد ساییدگى هاى زیر آب به علت فعالیت هاى آتشفشانى کوه کراکاتوآ و جاذبه ایجاد شده توسط ماه است؛ با این حال آژانس هواشناسى اندونزى در حال بررسى دقیق تر علل وقوع سونامی اندونزی است.

هفده هزار جزیره موجود در اندونزى مستعد زلزله هستند؛ زیرا این کشور در حلقه آتش اقیانوس آرام قرار دارد. در حلقه آتش خطوط شکست زمین و آتشفشان هاى بسیارى وجود دارند که مى توانند موجب ارتعاشات متعددى شوند.

در سونامى جزیره سوماترا که در سال 2004 به بزرگى 9.1 ریشتر اتفاق افتاد، دست کم 160 هزار نفر کشته شدند. بیش از 1100 نفر نیز در سونامى و زلزله دیگرى در سال 2009 جان خود را از دست دادند.

به علت وقوع سونامى اندونزى، وزیر گردشگرى این کشور تیمى به منظور ساماندهى وضعیت به وجود آمده و صدمات وارد شده به دو استان مهم لامپونگ و بانتن و گردشگران آن ها تشکیل داده است. این تیم در حال انجام فعالیت هایى در راستاى بهبود این شرایط است.

استان هاى لامپونگ و بانتن به علت داشتن سواحل و جاذبه هاى گردشگرى طبیعى، جزو محبوب ترین مقاصد گردشگرى اندونزى محسوب مى شوند. این استان ها همچنین داراى پارک‌ های ملى مهمى هستند که از میراث جهانى یونسکو به شمار مى رود؛ بنابراین ساماندهى وضعیت ایجاد شده در این استان ها ضرورى است.

ارسال نظر