دستگاهی که از خاک انرژی بی‌پایان تولید می‌کند

یک پیل سوختی جدید، انرژی را از میکروب‌های ساکن در خاک به حسگرهای تولید نیرو می‌رساند و انرژی تقریباً نامحدودی را از خاک می‌گیرد.

دستگاهی که از خاک انرژی بی‌پایان تولید می‌کند

تیمی از دانشگاه نورث وسترن راه جدیدی را برای تولید الکتریسیته نشان داده‌اند. آنها دستگاهی به اندازه یک کتاب را که روی خاک قرار می‌گیرد و نیرویی را که در اثر شکستن خاک توسط میکروب‌ها ایجاد می‌شود(تا زمانی که کربن در خاک وجود داشته باشد) جمع‌آوری می‌کند، معرفی کردند.

به نقل از نیو اطلس، سلول‌های سوختی میکروبی، همانطور که از نام‌شان پیداست، بیش از ۱۰۰ سال است که وجود دارند. آنها کمی شبیه به یک باتری، با آند، کاتد و الکترولیت کار می‌کنند، اما به جای گرفتن الکتریسیته از منابع شیمیایی، با باکتری‌هایی کار می‌کنند که به طور طبیعی الکترون‌ها را به رساناهای مجاور اهدا می‌کنند.

این پیل سوختی تازه اختراع شده برای تولید انرژی به میکروب‌های طبیعی موجود در خاک که در همه جا حاضر هستند، متکی است.

این دستگاه که از خاک نیرو می‌گیرد، جایگزین مناسبی برای باتری‌های حسگرهای زیرزمینی است که برای کشاورزی دقیق استفاده می‌شوند.

پیل سوختی میکروبی(MFC) یا پیل سوختی بیولوژیکی یک سیستم بیوالکتروشیمیایی است که با تقلید از فعالیت باکتری‌ها که در طبیعت انجام می‌شود، جریان الکتریکی تولید می‌کند. سلول سوختی میکروبی نوعی از سیستم سلول‌های سوختی بیوالکروشیمیایی است که جریان الکتریکی را با منحرف کردن الکترون‌های تولید شده از اکسیداسیون میکروبی ترکیبات کاهش یافته(که با نام سوخت یا اهداکننده الکترون نیز شناخته می‌شود) بر روی آند به ترکیبات اکسیدکننده(که به عامل اکسیدکننده یا قبول کننده الکترون نیز معروف است) بر روی کاتد از طریق یک مدار الکتریکی خارجی تولید می‌کند.

پیل‌های سوختی را می‌توان به دو دسته کلی «با واسطه و بدون واسطه» تقسیم کرد. اولین پیل‌های سوختی که در اوایل قرن بیستم به نمایش درآمدند، از یک واسطه استفاده کردند که یک ماده شیمیایی بود که الکترون‌ها را از باکتری‌های موجود در سلول به آند منتقل می‌کند. پیل‌های سوختی بدون واسطه در دهه ۱۹۷۰ ظهور کردند. در این نوع پیل سوختی، باکتری‌ها معمولاً دارای پروتئین‌های فعال الکتروشیمیایی مانند سیتوکروم‌ها بر روی غشای خارجی خود هستند که می‌توانند الکترون‌ها را مستقیماً به آند منتقل کنند.

پژوهشگران دانشگاه نورث وسترن دوام پیل سوختی قدرتمند خود را خاطرنشان می‌کنند و توانایی آن را در مقاومت در برابر شرایط مختلف محیطی از جمله خاک خشک و مناطق مستعد سیل نشان داده‌اند.

موضوع تاکنون تامین آب و اکسیژن آنها در حالی که در خاک مدفون شده‌اند، بوده است. بیل ین، فارغ التحصیل دانشگاه نورث وسترن و سرپرست این پروژه می‌گوید: اگرچه این دستگاه‌ها بیش از یک قرن است که به عنوان یک مفهوم وجود داشته‌اند، اما عملکرد نامطمئن و توان خروجی کم آنها تلاش‌ها برای استفاده عملی از آنها را به ویژه در شرایط کم رطوبت متوقف کرده بود.

منبع: آخرین خبر

 

ارسال نظر