تولید برق از انرژی گرمایی اقیانوس‌ها

محققان و مهندسان چینی، موفق به آزمایش فراساحلی دستگاه بومی تولید برق از انرژی گرمایی اقیانوس‌ها شدند.

تولید برق از انرژی گرمایی اقیانوس‌ها

محققان و مهندسان چینی، موفق به آزمایش فراساحلی دستگاه بومی تولید برق از انرژی گرمایی اقیانوس‌ها در آب‌های جنوب کشور شدند. این دستگاه حین آزمایش، چهار ساعت و ۴۷ دقیقه برق تولید کرد و به بیشینه بازدهی برقِ ۱۶/۴ کیلووات رسید. این آزمایش، از نظر نظری؛ پایداری و کارایی سامانه تولید برق از انرژی گرمایی اقیانوس‌ها را تأیید کرد و گامی مهم در پیشروی چین به‌سوی توسعه و کنترل انرژی گرمایی اقیانوس‌ها محسوب می‌شود. در این روش از تفاوت دمای سطح و عمق آب دریا برای تولید برق استفاده می‌شود که یک منبع انرژی تجدیدپذیر است. گفتنی‌ست بیشینه ظرفیت تولید برقِ این دستگاه بیست کیلووات است.

منبع: آخرین خبر

ارسال نظر