برگزاری چهارمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران پژوهشگاه فضایی

چهارمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران با حضور وزیر ارتباطات و فناوری و رئیس سازمان فضایی ایران برگزار شد.

برگزاری چهارمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران پژوهشگاه فضایی

به گزارش کلیک ، دکتر حدادپور، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این پژوهشگاه گفت:

چشم انداز پژوهشگاه، کسب جایگاه برتر در منطقه در حوزه، با اکتساب دانش و ساخت ماهواره های سنجشی است.

وی به تشریح عملکرد سازمان در چهار بخش راهبردی، فنی، فضایی و سیستمی و مدیریتی در سال گذشته پرداخت و گفت:

مهم ترین بخش، بخش فنی و مهندسی است.

از جمله فعالیت های انجام شده در این بخش، موارد زیر است:

- برنامه ریزی مجدد و ساخت مدل های کیفی و فضایی ماهواره مخابراتی ناهید۱

- انجام طراحی اولیه و طراحی دقیق ماهواره مخابراتی ناهید ۲

- انجام طراحی اولیه و طراحی دقیق ماهواره سنجشی پارس ۱

- تعریف و انجام فاز طراحی پروژه بالن مخابراتی استراتوسفر(بام)

- احیای پروژه سار و انجام فاز طراحی سامانه سار هواپایه

- اجرای پروزه بلوک انتقال مداری و انجام طراحی اولیه آن

- تجهیز مرکز تجمیع، یکپارچه سازی و آزمون سامانه های فضایی

- انجام فاز امکان سنجی و طراحی مفهومی

در ادامه دکتر سعید شاخصی، دبیر چهارمین جشنواره تجلیل پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران، در مورد اهداف، محورها و بخش های آن توضیحاتی را ارائه کرد.

در این مراسم از ۴ پروژه برتر؛ ۴ پژوهشگر برتر و ۸ تهیه کننده مستندات علمی تقدیر شد.

ارسال نظر