انجمن تجارت الکترونیک تهران هم بیانیه داد | دعوت دولت و کسب‌وکارها به تعامل

به دنبال حواشی ایجاد شده پیرامون اجباری شدن ای‌نماد برای کسب‌وکارها، انجمن تجارت الکترونیک تهران هم بیانیه صادر کرد.

انجمن تجارت الکترونیک تهران هم بیانیه داد | دعوت دولت و کسب‌وکارها به تعامل

به دنبال حواشی ایجاد شده پیرامون اجباری شدن ای‌نماد برای کسب‌وکارها که در روزهای اخیر موجب اعتراض بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها و حذف لوگوی ای‌نماد از سایت‌ها و راه‌اندازی کمپین ای‌نماد اجباری شده است، انجمن تجارت الکترونیک تهران هم بیانیه صادر کرد.

در متن بیانیه انجمن تجارت الکترونیک تهران در خصوص لزوم بررسی همه‌جانبه پیش از تغییر ماهیت ای‌نماد از یک نماد اختیاری به پنجره واحد مجوزهای کسب‌وکارهای فضای مجازی آمده است:

«انجمن تجارت الکترونیک تهران متشکل از کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است که تعامل موثر با متولیان امور حاکمیتی برای رسیدن به راهکارهای کارآمد و ارتقای کیفیت قوانین، می‌تواند منجر به رشد و توسعه فضای کسب‌وکار و ایجاد امیدواری برای ساختن آینده باشد. مسئله‌ای که این روزها فضای زیست‌بوم نوآوری ایران را دچار نگرانی کرده است، موضوع پیشنهاد الزامی شدن اخذ نماد اعتماد الکترونیک (ای‌نماد) توسط کسب‌وکارهای اینترنتی است که از سوی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مستند به ماده ١٠٣ آیین‌نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مطرح شده است.»

انجمن تجارت الکترونیک تهران تأکید کرد: «ما به خوبی متوجه دغدغه این دو نهاد نسبت به کاهش کلاه‌برداری‌ها و ارتکاب هر نوع بزه در فضای مجازی هستیم؛ اما کارآمدی و تسهیل‌گری رویکرد پیشنهادی و راهکار پیاده‌سازی آن مورد اعتراض این انجمن است. اجباری شدن ای‌نماد و تبدیل آن به نهادی قانون‌گذار، مجری و ناظر بر تمامی کسب‌وکارهای فضای مجازی، نه‌تنها تسهیل‌گر کسب‌وکارها نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد انحصار و تمرکزگرایی باشد.»

این انجمن در نهایت پیشنهاد می‌کند: «انجمن تجارت الکترونیک تهران آمادگی خود را جهت ایجاد راهکارهای مناسب و جایگزین اعلام می‌دارد و پیشنهاد می‌شود اهداف و راهکارها طی جلساتی با حضور کارشناسان صنفی بخش خصوصی بررسی و تصمیمی بالغ‌تر که پوشش مناسبی از دغدغه‌های طرفین داشته باشد، اتخاذ شود.»

ارسال نظر