مراکز نوآوری پست در ۵ استان راه‌اندازی شدند

مراکز نوآوری پست ایران در استان‌های تهران، گلستان، خراسان رضوی، یزد و اصفهان راه‌اندازی شد.

مراکز نوآوری پست در ۵ استان راه‌اندازی شدند

توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری حوزه پست با کمک ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با همکاری اداره پست منجر به شکل‌گیری ۵ مرکز نوآوری در استان‌های کشور شد. در حال حاضر مراکز نوآوری پست در استان‌های تهران، خراسان رضوی، یزد، اصفهان و گلستان ایجاد شده است.

حمایت از توسعه شرکت‌های خلاق و نوآور اقتصاد دیجیتال در کشور، کمک به شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری در حوزه پست، توسعه خدمات نوین پستی و نوآوری از طریق استارت‌آپ‌ها و تسریع در تحول دیجیتال پست از جمله اهداف تأسیس این مراکز نوآوری است.

مرکز پست ایران در سال‌های اخیر نوآوری و تحول در خدمات خود را در پیش گرفته است.

ارسال نظر