سهم توسعه ارتباطات و فناوری‌های دیجیتال در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چقدر است؟

رسانه کلیک - در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که در هفته گذشته به مجلس ارائه شد، مجموعا ۳۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال برای توسعه ارتباطات و فناوری‌های دیجیتال کشور به وزارت ارتباطات تخصیص داده شده است.

سهم توسعه ارتباطات و فناوری‌های دیجیتال در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چقدر است؟

در هفته گذشته دولت دوازدهم لایحه بودجه بیست و چهار هزار تریلیون ریالی سال 1400 کل کشور را به مجلس تقدیم کرد تا در رودهای گذشته، مجلس در کمیسیون‌های تخصصی کار بررسی و چکش‌کاری و سپس تصویب این لایحه را به انجام رساند. اما توسعه ارتباطات و فناوری‌های دیجیتال در این لایحه چقدر است، چه منابعی به آن اختصاص داده شده و دولت چه عوایدی از محل سرویس‌های فناوری اطلاعات خواهد داشت؟ در ادامه نگاهی به این موارد می‌اندازیم.

در بند «ب» تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می دهد که با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصدمیلیارد ریال از محل منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرحها و پروژه‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌صورت وجوه اداره شده استفاده کند. این بودجه را باید بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

علاوه براین در تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به وزارت ارتباطات اجازه داده می‌شود به‌وسیله سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود در چارچوب ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به منظورانجام پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله موضوع ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند.

منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره ۷ (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) این قانون به مصرف می‌رسد.

براساس ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبه‌های شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی،استعدادسنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به‌ شکل رایگان برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم کند.

ارسال نظر