تخصیص بخشی از درآمد حاصل از پیامک برای حمایت از توان‌یابان و کودکان کار

رسانه کلیک - در لایحه بودجه ۱۴۰۰مقرر شده است تا مبلغ هزار میلیارد ریال از درآمد حاصل از خدمات پیامکی اپراتورهای تلفن‌همراه به حمایت از حقوق توان‌یابان و کودکان کار اختصاص یابد.

تخصیص بخشی از درآمد حاصل از پیامک برای حمایت از توان‌یابان و کودکان کار

در بند «ی» تبصره ۶ ماده واحده لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت پیامک، موظف به واریز مبلغ ۱۰ریال از هزینه‌ی استفاده کنندگان این خدمات به حساب درآمد عمومی خزانه داری کل کشور هستند.

پیش‌بینی می‌شود افزایش ۱۰ ریال قیمت هر پیامک باعث درآمد هزار ریالی شود, که مقرر شده درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یک هزار میلیارد ریال در راستای اجرای مواد ۵ و ۸ قانون حمایت از حقوق توان‌یابان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.

همچنین در قانون بودجه ۹۹ نیز اپراتورهای موبایل ملزم به دریافت یک تومان مازاد بر قیمت هر پیامک از مشترکان و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور شده بودند.

نهایتا در صورت تصویب این بند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، قیمت نهایی هر پیامک برای مشترکان موبایل، نسبت به سال ۹۹ تغییری نخواهد داشت.

ارسال نظر