تغییرات در طرح رجیستری تلفن‌های همراه هوشمند درگمرک

رسانه کلیک - به گفته سخنگوی گمرک از تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۹ طرح رجیستری تلفن‌های همراه هوشمند تنها در مبادی ورودی و خروجی و با حضور خود مسافر صورت می‌گیرد.

تغییرات در طرح رجیستری تلفن‌های همراه هوشمند درگمرک
سخنگوی گمرک درباره تغییرات جدید در طرح رجیستری تلفن‌های همراه هوشمند گفت: از ۱۲ مهر ماه طرح رجیستری تلفن‌های همراه هوشمند مسافری صرفا در مبادی ورودی و حضوری خواهد بود و مسافران باید مدارک خرید را به همراه داشته باشند.
سیدروح اله لطیفی اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصوبه ۲۷ مرداد ماه و در راستای جلوگیری از سواستفاده از اطلاعات مسافرین ورودی برای رجیستری گوشی تلفن همراه ،اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین، صرفا در محل مبادی ورودی کشور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورودبه کشور انجام شود .
وی افزود: برابر مندرجات متن مصوبه مذکور، پس ازدوازدهم مهر ماه ، هرگونه ثبت غیر حضوری تلفن همراه مسافری وبعد از خروج از گمرکات اجرایی مبادی ورودی ، توسط مسافرین ممانعت می شود.
دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک تصریح کرد: از ۱۲ مهر ماه کارشناسان گمرک در گیت های ورودی مبادی مربوطه حاضر خواهند شد و به ارائه خدمات و انجام تشریفات گمرکی براساس این مصوبه با رعایت کامل مقررات خواهند پرداخت.
وی در پایان گفت: مسافرین برای انجام طرح رجیستری تلفن‌های همراه هوشمند، اسناد و مدارک خرید تلفن را با خود به همراه داشته باشند تا در صورت عدم وجود شناسه ارزش در سامانه ارزش گمرک همکاران ما نسبت به پذیرش ارزش کالا و ادامه تشریفات گمرکی اقدام کنند تا پس از آن دفتر تعیین ارزش گمرک، تصمیمات لازم را اخذ کند.
ارسال نظر