تلاش برای اجرایی شدن تعرفه حق اشتراک تلفن ثابت

رسانه کلیک - سید مجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در رابطه با تعرفه حق اشتراک تلفن ثابت گفت: همچنان در تلاشیم تا بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم. <p> به نقل از ایستنا، سید مجید صدری درباره سرانجام اجرایی شدن مصوبه مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران درخصوص تعرفه حق اشتراک تلفن ماهیانه تلفن ثابت افزود: همچنان درحال پیگیری موضوع از نهادهای مرتبط هستیم.   مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران در 31 تیر ماه 99 تصویب کرد حق اشتراک ماهیانه هر خط تلفن ثابت برای روستاها 100 تومان، برای شهرها 2 هزار تومان، برتی شهرستان ها 2500 تومان، برای مراکز استان 4 هزار تومان، برای کلان شهرها 5 هزار تومان و برای تهران 8 هزار تومان باشد.    از همین رو پیش بینی کرده بود در صورت اجرایی شدن این تعرفه درآمد شرکت مخابرات ایران از حق اشتراک سال 99 به 695 میلیارد و 564 میلیون و 100 هزار تومان برسد.   این درحالی است که پس از گذشت سه ماه از این مصوبه مجمع و تعلیق های پیاپی نماد شرکت مخابرات ایران در بازار بورس به دلیل تصویب این تعرفه به رغم مخالفت نهادهای تصمیم گیر هنوز خبری از اجرایی شدن یا نشدن آن نیست.

تلاش برای اجرایی شدن تعرفه حق اشتراک تلفن ثابت
به نقل از ایستنا، سید مجید صدری درباره سرانجام اجرایی شدن مصوبه مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران درخصوص تعرفه حق اشتراک تلفن ماهیانه تلفن ثابت افزود: همچنان درحال پیگیری موضوع از نهادهای مرتبط هستیم.
مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران در 31 تیر ماه 99 تصویب کرد حق اشتراک ماهیانه هر خط تلفن ثابت برای روستاها 100 تومان، برای شهرها 2 هزار تومان، برتی شهرستان ها 2500 تومان، برای مراکز استان 4 هزار تومان، برای کلان شهرها 5 هزار تومان و برای تهران 8 هزار تومان باشد.
از همین رو پیش بینی کرده بود در صورت اجرایی شدن این تعرفه درآمد شرکت مخابرات ایران از حق اشتراک سال 99 به 695 میلیارد و 564 میلیون و 100 هزار تومان برسد.
این درحالی است که پس از گذشت سه ماه از این مصوبه مجمع و تعلیق های پیاپی نماد شرکت مخابرات ایران در بازار بورس به دلیل تصویب این تعرفه به رغم مخالفت نهادهای تصمیم گیر هنوز خبری از اجرایی شدن یا نشدن آن نیست.
ارسال نظر