فراخوان جدید صندوق نوآوری برای حمایت از ساخت محصولات دانش‌بنیان‌ها

رسانه کلیک - صندوق نوآوری و شکوفایی در برنامه جدید خود از اعطای وام برای ساخت نمونه اولیه محصول دارای بهره‌بردار، این تسهیلات سفارش ساخت (استصناع) تا سقف ۸۰ درصد مبلغ قرارداد و با نرخ ۹ درصد پرداخت می‌شود.

فراخوان جدید صندوق نوآوری برای حمایت از ساخت محصولات دانش‌بنیان‌ها

صندوق نوآوری و شکوفایی در فراخوانی از اعطای تسهیلات سفارش ساخت برای محصولات دانش بنیانی که با یک بهره‌بردار قرار داد دارند خبر داد و از این شرکت‌های دانش‌ بنیان که شرایط دریافت این تسهیلات را دارند دعوت کرد تا در این فراخوان شرکت کنند.

برنامه مشترکی با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی و همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف کمک به جهش تولید محصولات و خدمات دانش ‌بنیان، برای «حمایت از ساخت محصولات دانش‌بنیان جدید دارای بهره‌بردار» در دستور کار قرار گرفته است.

در راستای این برنامه، اگر یک شرکت دانش‌بنیان بتواند قرارداد ساخت نمونه «محصول فناورانه با قابلیت دانش‌بنیان شدن» را با یک بهره‌بردار (کارفرما یا مشتری) منعقد کند، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محصول جدید را از نظر فنی ارزیابی کرده و در صورت تأیید، صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به تامین مالی آن با اولویت تسهیلات سفارش ساخت (استصناع) با نرخ ۹ درصد خواهد پرداخت.

شرایط محصول و شرکت متقاضی برای استفاده از این تسهیلات شامل دارا بودن حداقل یک محصول دانش ‌بنیان، عدم ساخت نمونه محصول مورد نظر شرکت‌های متقاضی، وجود تفاهم‌نامه، پیش‌قرارداد یا قرارداد برای ساخت این نمونه محصول (در هر تیراژی) با یک بهره‌بردار (کارفرما یا مشتری، اعم از دولتی، خصوصی یا تعاونی)، مشابهت محصول جدید به لحاظ فناوری با یکی از محصولات تاییدشده قبلی شرکت یا نسخه ارتقاء یافته آن است.

بر اساس اعلام روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات سفارش ساخت (استصناع) صندوق نوآوری و شکوفایی تا سقف ۸۰ درصد مبلغ قرارداد را به شرکت دانش‌بنیان (مجری قرارداد) تخصیص می‌دهد و باقیمانده مبلغ نیز باید توسط بهره‌بردار (کارفرما یا مشتری) تامین شود. این تسهیلات به شرکت دانش‌بنیان (مجری) پرداخت خواهد شد، اما بازپرداخت آن بر عهده بهره‌بردار (کارفرما یا مشتری) است.

ارسال نظر