وحید رجبلو پرچم ایران را در جهان به اهتزاز درآورد

رسانه کلیک - برای اولین بار، یک کارآفرین ایرانی دارای معلولیت در جمع جوانان تاثیرگذار دنیا قرار گرفت.

وحید رجبلو پرچم ایران را در جهان به اهتزاز درآورد
ارسال نظر