محصولی فناورانه برای کاهش سطح ارتعاشات ماهواره طراحی شد

رسانه کلیک - «ایزولاتور غیرفعال برای کاهش سطح ارتعاشات منتقل شده به ماهواره» در پژوهشکده سامانه‌های ماهواره طراحی و ساخته شده و به عنوان اختراع به ثبت رسید.

محصولی فناورانه برای کاهش سطح ارتعاشات ماهواره طراحی شد

به گزارش کلیک به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، حامد بابائی رئیس پژوهشکده سامانه‌های ماهواره در این باره گفت: متخصصان و محققان این پژوهشکده موفق به طراحی و ساخت « ایزولاتور غیرفعال برای کاهش سطح ارتعاشات منتقل شده به ماهواره» شده‌اند که در مرکز مالکیت فکری و اداره ثبت اختراعات نیز به ثبت رسیده است.

وی توضیح داد: تجهیزات فضایی مورد استفاده در ماهواره‌ها، به علت حساسیت و دقت بالا در عملکرد، نیاز به مراقبت‌های ویژه و فراهم آوردن شرایط ایمن در برابر ارتعاشات منتقل شده دارند.

بابایی با بیان اینکه بحرانی‌ترین زمان ممکن برای سازه ماهواره و تجهیزات فضایی آن، لحظه پرتاب ماهواره است که بیشترین ارتعاشات به ماهواره در این زمان منتقل می‌شود، اظهار داشت: یکی از بهترین روش‌های ممکن برای کاهش سطح ارتعاشات منتقل شده به تجهیزات فضایی، استفاده از سامانه‌ ایزولاتور برای فیلترینگ ارتعاشات وارده شده از طرف پرتابگر به ماهواره است.

رئیس پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران خاطرنشان کرد: در این اختراع، یک سامانه‌ ایزولاتور غیرفعال برای ماهواره طراحی شده که به کمک آن سطح ارتعاشات وارد شده به نقاط مختلف ماهواره تا ۸۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. غیرفعال بودن سامانه طراحی شده، باعث افزایش چشمگیر قابلیت اطمینان ایزولاتور می‌شود که همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پروژه‌های فضایی است.

وی افزود: نتایج تست‌های تجربی بر این سامانه‌ ایزولاتور نشان می‌دهند که سامانه طراحی شده به خوبی، ارتعاشات فرکانس بالای وارد شده به ماهواره را که همواره یکی از مهم‌ترین عامل‌های تخریب در تجهیزات فضایی است، در راستاهای طولی و جانبی فیلتر می‌کند و باعث کاهش قابل قبولی در سطح ارتعاشات اتفاقی وارد بر تجهیزات فضایی ماهواره می‌شود.

ارسال نظر