کسب‌وکارهای آنلاین به عنوان آسیب دیده کرونا شناخته نشدند!

رسانه کلیک - سازمان تأمین اجتماعی با مشمول شدن کسب‌وکارهای آنلاین به عنوان آسیب دیده کرونا مخالفت کرد.

کسب‌وکارهای آنلاین به عنوان آسیب دیده کرونا شناخته نشدند!

رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۵ فروردین ۹۹، خواستار شفاف شدن شمول کسب‌وکارهای آنلاین در فهرست ۱۰ گانه اعلام شده در بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در رابطه با امهال حق بیمه اسفند۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ شد.

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در این نامه با توجه به ماهیت فهرست صنوف مشمول بخش‌نامه مذکور، اعلام کرده که باید کسب‌وکارهای آنلاین را مستحق استفاده از تسهیلات بخشنامه مذکور برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده به دلیل شیوع کرونا دانست.

معاون بازرسی دفاتر قانونی وصول حق بیمه، در تاریخ ۲۴ فروردین ۹۹ در پاسخ به نامه اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی اعلام کرده که با توجه به پیش‌بینی نشدن کسب‌وکارهای آنلاین در فهرست صنوف آسیب‌دیده از کرونا در بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، امهال حق بیمه اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ کسب و کارهای آنلاین فعلا مجاز نیست.

در نامه سازمان تأمین اجتماعی، امهال حق بیمه کسب‌وکارهای آنلاین به دلیل آسیب از شیوع کرونا منوط به اعلام فهرست جدید مشمولین صنوف آسیب‌دیده کرونا از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شده است.

ارسال نظر