ته نخ: ماجرای کم فروشی اینترنت؛ نمایش رسانه‌ای یا جبران خسارت کاربران؟

<p>رسانه کلیک - کم‌فروشی اینترنت باز هم در اپراتورهای اینترنتی رخ داد و توسط وزیر ارتباطات اعلام شد. اما برای کاربران واضح نیست این اعلام نمایش رسانه‌ای است یا جبران خسارات وارد شده به آنها. قضیه کم‌فروشی اینترنت یکی از مباحث داغ این روزهای فناوری است. از وقتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتر از کم‌فروشی شرکت‌های اینترنتی پرده برداشت، بحث‌های زیادی در این مورد به وجود آمد. با هم در ادامه کم‌فروشی اینترنت در ایران را از زاویه‌ای تازه بررسی می‌کنیم. از کودکی به ما در مورد "پیشگیری بهتر از درمان است" تذکرهای زیادی داده شده است. اما پیشگیری به جز موارد کمی چون پزشکی در کشورمان جایگاهی ندارد. در حوزه فناوری نه تنها پیشگیری جایگاهی ندارد بلکه درمان هم به صورت صحیح و کامل انجام نمی‌شود. دقیقاً این مورد را در مورد کم‌فروشی حجم اینترنت که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیترش اعلام کرده است نیز دیده می‌شود. همیشه پس از کشف کم‌فروشی در حجم اینترنت، پیگیری‌هایی برای اعمال جریمه توسط مردم، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی انجام شده و پس از مدتی این موضوع به فراموشی سپرده می‌شود. جدا از اینکه جریمه شرکت‌های اینترنتی به دلیل کم‌فروشی به چه میزان در ریشه‌کن شدن کم فروشی موثر است، این نکته بسیار مهم است که مبلغ نقدی جریمه‌ها به جای واریز شدن در حساب مشتریان شرکت‌ها، به حساب دولت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) واریز می‌شود. یعنی کشف این کم‌فروشی‌ها برابر با پرشدن حساب خزانه دولت بوده و جبران کننده خسارات وارد شده به مردم نیست. نکته جالب دیگر این است که هنگام اعلام این خطاها و اشتباهات اپراتورها، میزان کم‌فروشی‌ها به صورت درصد یا به صورت گنگ اعلام می‌شود و مبلغ دقیقی از این مبالغ نیز در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد. البته این اعلام‌ها هم چون بدون دلیل و مدرک و به صورت کلی است، ذهنیت مردم را به سمت افزایش درآمدزایی دولت و رگولاتوری می‌برد. از طرف دیگر نظارت در رگولاتوری برای پیشگیری از کم‌فروشی‌ها، فقط زمانی انجام می‌شود که مردم شکایات زیادی داشته باشند و برای جلوگیری از این موارد، راهکارهای کلی وجود نداشته یا بدرستی اعمال نمی‌شود، تا شرکت‌ها و اپراتورهای اینترنتی جرأت انجام چنین اموری را نداشته باشند. خلأهای اقدامات پیشگیرانه رگولاتوری برای تکرار نشدن اشتباهات فاحشی چون کم‌فروشی به حدی زیاد است که وقتی موارد این چنینی اعلام می‌شود، ذهنیت کاربران به این سمت می‌رود که این اقدامات افشاگرانه به منظور جبران کسری بودجه، منحرف کردن اذهان عمومی یا شاید برای تسویه حساب شخصی است. از همه مهم‌تر اینکه همیشه نتیجه این اعلام‌ها نه تنها کیفیت خدمات اینترنتی برای کاربران را افزایش نمی‌دهد، بلکه هزینه‌ها و تاوان خسارات به‌وجود آمده از جیب مردم و کاربران پرداخت خواهد شد. امیدواریم سودهای حاصل از این کم‌فروشی‌ها برای اپراتورها و همچنین درآمد دولت و رگولاتوری از محل جریمه شرکت‌ها شفاف شود تا این ذهنیت‌ها برطرف شده و ضررهای مادی و فنی کاربران اینترنت هم به درستی جبران شود.</p>

ته نخ: ماجرای کم فروشی اینترنت؛ نمایش رسانه‌ای یا جبران خسارت کاربران؟

قضیه کم‌فروشی اینترنت یکی از مباحث داغ این روزهای فناوری است. از وقتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتر از کم‌فروشی شرکت‌های اینترنتی پرده برداشت، بحث‌های زیادی در این مورد به وجود آمد. با هم در ادامه کم‌فروشی اینترنت در ایران را از زاویه‌ای تازه بررسی می‌کنیم.
از کودکی به ما در مورد "پیشگیری بهتر از درمان است" تذکرهای زیادی داده شده است. اما پیشگیری به جز موارد کمی چون پزشکی در کشورمان جایگاهی ندارد.
در حوزه فناوری نه تنها پیشگیری جایگاهی ندارد بلکه درمان هم به صورت صحیح و کامل انجام نمی‌شود. دقیقاً این مورد را در مورد کم‌فروشی حجم اینترنت که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیترش اعلام کرده است نیز دیده می‌شود.
همیشه پس از کشف کم‌فروشی در حجم اینترنت، پیگیری‌هایی برای اعمال جریمه توسط مردم، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی انجام شده و پس از مدتی این موضوع به فراموشی سپرده می‌شود.
جدا از اینکه جریمه شرکت‌های اینترنتی به دلیل کم‌فروشی به چه میزان در ریشه‌کن شدن کم فروشی موثر است، این نکته بسیار مهم است که مبلغ نقدی جریمه‌ها به جای واریز شدن در حساب مشتریان شرکت‌ها، به حساب دولت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) واریز می‌شود. یعنی کشف این کم‌فروشی‌ها برابر با پرشدن حساب خزانه دولت بوده و جبران کننده خسارات وارد شده به مردم نیست.
نکته جالب دیگر این است که هنگام اعلام این خطاها و اشتباهات اپراتورها، میزان کم‌فروشی‌ها به صورت درصد یا به صورت گنگ اعلام می‌شود و مبلغ دقیقی از این مبالغ نیز در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد. البته این اعلام‌ها هم چون بدون دلیل و مدرک و به صورت کلی است، ذهنیت مردم را به سمت افزایش درآمدزایی دولت و رگولاتوری می‌برد.
از طرف دیگر نظارت در رگولاتوری برای پیشگیری از کم‌فروشی‌ها، فقط زمانی انجام می‌شود که مردم شکایات زیادی داشته باشند و برای جلوگیری از این موارد، راهکارهای کلی وجود نداشته یا بدرستی اعمال نمی‌شود، تا شرکت‌ها و اپراتورهای اینترنتی جرأت انجام چنین اموری را نداشته باشند.
خلأهای اقدامات پیشگیرانه رگولاتوری برای تکرار نشدن اشتباهات فاحشی چون کم‌فروشی به حدی زیاد است که وقتی موارد این چنینی اعلام می‌شود، ذهنیت کاربران به این سمت می‌رود که این اقدامات افشاگرانه به منظور جبران کسری بودجه، منحرف کردن اذهان عمومی یا شاید برای تسویه حساب شخصی است.
از همه مهم‌تر اینکه همیشه نتیجه این اعلام‌ها نه تنها کیفیت خدمات اینترنتی برای کاربران را افزایش نمی‌دهد، بلکه هزینه‌ها و تاوان خسارات به‌وجود آمده از جیب مردم و کاربران پرداخت خواهد شد.
امیدواریم سودهای حاصل از این کم‌فروشی‌ها برای اپراتورها و همچنین درآمد دولت و رگولاتوری از محل جریمه شرکت‌ها شفاف شود تا این ذهنیت‌ها برطرف شده و ضررهای مادی و فنی کاربران اینترنت هم به درستی جبران شود.

ارسال نظر