مرتضی براری به عنوان رییس شورای راهبری توسعه مدیریت فضایی انتخاب شد

رسانه کلیک - رییس شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان فضایی ایران با حکم وزیر ارتباطات منصوب شد.

مرتضی براری به عنوان رییس شورای راهبری توسعه مدیریت فضایی انتخاب شد

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حکمی مرتضی براری را با حفظ سمت سازمانی، به عنوان رییس شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان فضایی ایران و نماینده وزیر در این شورا منصوب کرد.

در متن حکم آذری جهرمی آمده است: «امید است با اتکال به خداوند متعال ضمن هماهنگی و تعامل مستمر با شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت ارتباطات، در انجام وظایف محوله به منظور طراحی ساز و کارهای مناسب برای اجرایی کردن سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، نقشه راه اصلاح نظام اداری، تکالیف و وظایف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری موفق و موید باشید.»

«همچنین به منظور همسو کردن تدابیر و پیروی از سیاست‌ های ابلاغی، ضروری است ضمن ارسال منظم مصوبات شورا و ثبت صورتجلسات در سامانه مربوطه، همکاری لازم با دبیرخانه مرکزی شورای توسعه مدیریت وزارت ارتباطات، معمول و گزارش های مورد درخواست ارسال شود.»

مرتضی براری هم اکنون رییس سازمان فضایی ایران است.

ارسال نظر