کتاب خوانی و کسب درآمد در شباویز

این یعنی درآمدزایی به همراهی توسعه فضای فرهنگی. شباویز ساختار یک شبکه اجتماعی را دارد که در آن می توانید صفحه شخصی خود را داشته باشید و صفحات نویسندگان، کتاب ها و ناشران را دنبال کنید.

کتاب خوانی و کسب درآمد در شباویز

حتی اگر خیلی کم کتاب بخوانید، همچنان می توانید از کاربران این مجموعه باشید و با دیگران به خرید، فروش و تبادل کتاب و دیگر محصولات فرهنگی بپردازید.

این یعنی درآمدزایی به همراهی توسعه فضای فرهنگی. شباویز ساختار یک شبکه اجتماعی را دارد که در آن می توانید صفحه شخصی خود را داشته باشید و صفحات نویسندگان، کتاب ها و ناشران را دنبال کنید.

همچنین می توانید گروه کتاب خوانی تشکیل دهید و در جریان اخبار فرهنگی باشید. برای دریافت این استارتاپ می توانید به سایت www.shabaviz.org مراجعه کنید.

ارسال نظر