عمدکس (Omdex) پلتفرم تجارت عمده در فضای اینترنت است

از میان ارزش های تیم عمدکس می توان به میسر کردن انجام بیزینس های مختلف در هر کجای ایران، کمک به رشد تولیدکنندگان برای رقابت موثرتر در اقتصاد و رقابت با کالاهای خارجی در کشور و آسان کردن خرید و فورش محصولات به صورت عمده اشاره کرد. برای استفاده از پلتفرم تجارت عمده آنلاین Omdex به سایت www.omdex.ir بروید و از آن بهره ببرید.

عمدکس (Omdex) پلتفرم تجارت عمده در فضای اینترنت است

تمرکز Omdex بر بهبود و توسعه خدمات نرم افزاری برای تولید کنندگان محصولات ایرانی بدون واسطه است. ماموریت عمدکس کمک به تولیدکنندگان کالای با کیفیت ایرانی و تسهیل انجام کسب و کار بدون موانع موجود در بازار سنتی است.

از میان ارزش های تیم عمدکس می توان به میسر کردن انجام بیزینس های مختلف در هر کجای ایران، کمک به رشد تولیدکنندگان برای رقابت موثرتر در اقتصاد و رقابت با کالاهای خارجی در کشور و آسان کردن خرید و فورش محصولات به صورت عمده اشاره کرد. برای استفاده از پلتفرم تجارت عمده آنلاین Omdex به سایت www.omdex.ir بروید و از آن بهره ببرید.

ارسال نظر