بخش بزرگتری از لیست‌ های تخصیصی ارز دولتی منتشر نشده است!

وی عنوان کرد: البته هنوز بخش بزرگتری از لیست‌ های ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی منتشر نشده است؛ انتشار آنها و بهره‌ گیری از نظارت افکار عمومی و کشف پلشتی‌ ها ضرورتی مهم است.

بخش بزرگتری از لیست‌ های تخصیصی ارز دولتی منتشر نشده است!

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ محمدجواد آذری‌ جهرمی وزیر ارتباطات در توییتر نوشت: امروز سخنگوی محترم دستگاه قضا از آغاز برخورد با متخلفین ارزی خبر داد. خوشبختانه روند شفاف سازی مسیر مناسبی در پیش گرفته است.

وی عنوان کرد: البته هنوز بخش بزرگتری از لیست‌ های ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی منتشر نشده است؛ انتشار آنها و بهره‌ گیری از نظارت افکار عمومی و کشف پلشتی‌ ها ضرورتی مهم است.

ارسال نظر