دستور وزیر ارتباطات برای رسیدگی به نیازهای ارزی شرکت های ICT

رسانه کلیک - رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ ای کشور خبر از دستور وزیر ارتباطات برای رسیدگی به مسئله نیازهای ارزی شرکت های ICT داد.

دستور وزیر ارتباطات برای رسیدگی به نیازهای ارزی شرکت های ICT

به گزارش کلیک به نقل از تسنیم؛ محمدباقر اثنی‌ عشری رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ ای کشور درباره مسائل ارزی و مشکلاتی که برای شرکت های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ ای کشور به وجود آمده و اقداماتی که از سمت این سازمان انجام شده است، عنوان کرد: یکسری مکاتبات با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفتر ریاست جمهوری داشته‌ ایم که بر این اساس دفتر رییس‌ جمهور نامه‌ ای به رییس بانک مرکزی با رویکرد اینکه درباره مسائل ارزی شرکت های فناوری اطلاعات با نظر مساعد رسیدگی کنند، نوشته است.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ ای کشور اظهار کرد: آقای جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز امروز دستوری داده‌ اند که نسبت به مسئله نیازهای ارزی شرکت های ICT رسیدگی شود که این مورد پیگیری و اطلاع‌ رسانی خواهد شد.

ارسال نظر