همکاری شرکت های توزیع برق در اجرای پروژه فیبر نوری منازل

رسانه کلیک - وزیر ارتباطات خواستار همکاری شرکت های توزیع برق در تسریع اجرای پروژه توسعه شبکه دسترسی فیبر نوری منازل و ارائه اینترنت 20 مگابیتی به 20 درصد خانواده ها تا پایان برنامه ششم شد.

همکاری شرکت های توزیع برق در اجرای پروژه فیبر نوری منازل

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ جلسه مشترک وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیرو با هدف بررسی وضعیت تهیه سند تحول دیجیتال در حوزه نیرو و نیز مدیریت مصرف انرژی در کشور با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم باید پهنای باند ۲۰ مگابیت بر ثانیه را به ۸۰ درصد خانوار ایرانی برسانیم، عنوان کرد: بدین منظور توسعه فیبر نوری منازل باید به سرعت انجام شود و همکاری حوزه ارتباطات با شرکت های توزیع برق می تواند این سرعت را بیشتر کند ( اینترنت 20 مگابیتی تا پایان سال آینده به 2 میلیون ایرانی ارائه می شود ).

وی استفاده از شبکه های موجود توزیع برق برای توسعه دسترسی مردم به ارتباطات پرسرعت را بسیار موثر دانست و اظهار کرد: استفاده از شبکه های موجود توزیع برق هم به ما کمک می کند و هم به وزارت نیرو، چرا که اجرای طرح هوشمند سازی کنتور خوانی در کاهش هزینه ها و سهولت بررسی میزان مصرف مشترکان بسیار موثر است و از طرفی استفاده از شبکه برق، توسعه فیبر نوری را آسانتر می کند.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه هوشمند سازی شبکه برق قاعدتا باید از مشترکان بزرگ یا پرمصرف شروع کرد، ادامه داد: تجربه جهانی نشان داده که بیشترین مصرف برق را ۵ درصد مشترکان دارند. بنابراین هوشمند سازی همین ۵ درصد می تواند کمک بزرگی به صرفه جویی انرژی کند.

وزیر ارتباطات به کاهش حدود ۵۰ درصدی مصرف آب در نتیجه اجرای طرح پایلوت هوشمند سازی مزارع در دشت مغان اشاره و تصریح کرد: استفاده از اینترنت و فناوری اطلاعات در شرایطی که نیازمند سازگاری با شرایط کم آبی هستیم راهکار بسیار مناسبی برای مدیریت آب است.

در این جلسه رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز با اشاره به لزوم همکاری دو وزارتخانه در سه حوزه استفاده از شبکه های یکدیگر، مدیریت هوشمند انرژی و مدیریت هوشمند آب، از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک استقبال کرد.

در پی موافقت وزیر نیرو با تشکیل این کمیته، وزیر ارتباطات محمد خوانساری رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را از سوی این وزارتخانه برای کمیته تهیه سند تحول دیجیتال در حوزه نیرو معرفی کرد.

ارسال نظر