راه اندازی سامانه سنجش کیفیت مکالمات بین شهری و بین المللی

رسانه کلیک - به منظور ارائه وضعیت کیفیت مکالمات بین‌شهری و بین‌المللی، شرکت ارتباطات زیرساخت سامانه‌ای طراحی و به وب‌سایت خود اضافه کرده است.بنابر گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، شاخص‌های تأخیر، میزان تغییرات تأخیر (jitter) و درصد از دست رفتن بسته‌ها (packet loss) را برای شفاف‌سازی وضعیت کیفی مکالمات، در وب سایت خود قرار داده است.

راه اندازی سامانه سنجش کیفیت مکالمات بین شهری و بین المللی

بنابر گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، شاخص‌های تأخیر، میزان تغییرات تأخیر (jitter) و درصد از دست رفتن بسته‌ها (packet loss) را برای شفاف‌سازی وضعیت کیفی مکالمات، در وب سایت خود قرار داده است.

کاربران می‌توانند با مراجعه به سایت وزارت ارتباطات و با ورود به صفحه وضعیت شبکه، شاخص‌های درصد موفقیت مکالمات (ASR)، درصد کارایی کانال‌ها (CER) و متوسط زمان اشغال شدن کانال‌ها (AHT) را در تماس‌های داخلی و شاخص‌های درصد موفقیت مکالمات (ASR) و متوسط زمان مکالمات (ACT) صادره بین‌الملل را در تماس بین‌المللی مشاهده کنند. لازم به ذکر است این سامانه اطلاعات مربوط به ۲۴ اخیر را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

ارسال نظر