آخرین آمار ترابرد اپراتورها توسط کاربران اعلام شد

رسانه کلیک - از ابتدای سال تا پایان آذرماه سال جاری، ۷۹ هزار و ۸۸ ترابرد تکمیل شده است و مشترکان این اپراتورها با حفظ شماره خود توانستند از خدمات اپراتور دیگری استفاده کنند.

آخرین آمار ترابرد اپراتورها توسط کاربران اعلام شد
ارسال نظر