کارکنان با انگیزه توسعه ارتباطات کشور را رقم می‌زنند

رسانه کلیک - کارکنان اساس بهبود کیفیت و بهره‌وری فرایندهای سازمانی هستند ، آنها تنها منبع مشترک بین سازمان و رقیبان آن به حساب می آیند و بالاخره بکارگیری این منابع است که باعث سودآوری خواهد شد. امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به عنوان مهم ترین عامل مشخص شده است.

کارکنان با انگیزه توسعه ارتباطات کشور را رقم می‌زنند

کارکنان اساس بهبود کیفیت و بهره‌وری فرایندهای سازمانی هستند ، آنها تنها منبع مشترک بین سازمان و رقیبان آن به حساب می آیند و بالاخره بکارگیری این منابع است که باعث سودآوری خواهد شد. امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به عنوان مهم ترین عامل مشخص شده است.

کارکنان با انگیزه باعث ارتقای بهره وری ،اثربخشی،کارایی و کیفیت خدمات و استفاده بهینه از منابع در هر سازمانی می گردند.

این در حالی ست که با عدم افزایش منطقی تعرفه ها ، چندین سال است که شرکت مخابرات ایران با وجود عوامل اقتصادی کشور از جمله تورم ، تحریم ها و افزایش هزینه ها ، با بحران کاهش درآمد مواجه شده است و مهمترین ضربه ای که این کاهش درآمد به آن وارد کرده ؛ معیشت کارکنان شرکت مخابرات ایران است . کارکنانی که تا به امروز با انگیزه و دانش و تخصص خود چرخ توسعه ارتباطات و فناوری را در کشور می چرخانند .

امروز، با توجه به افزایش شدید تورم و مشکلات جانبی آن ، نوعی کاهش انگیزه و بی اعتمادی به سازمان در کارکنان ایجاد شده است . این در حالی ست که طی این سالها با وجود فرسودگی تجهیزات زیرساخت شرکت مخابرات ایران، کارکنان و کارشناسان با انگیزه و وظیفه شناس ، برای توسعه شبکه مخابراتی کشور گام برمی داشتند و برنامه های توسعه ای مدیران شرکت را گام به گام به جلو می راندندکه نتیجه آن خدمات رسانی مناسب به مردم در سراسر کشور است .

اما امروز همان کارکنان زحمتکش و با غیرت به جایی رسیده اند که علی رغم کار در حوزه ای که پیشران اقتصاد و فناوری ست ، حقوق و دستمزدی منطبق با تورم موجود دریافت نمی کنند . این موضوع با وجود بحران های اقتصادی که در کشور وجود دارد ؛ فشارهای روحی و روانی بسیاری را برای کارکنان و خانواده های آنها و قطعا تبعات فراوان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تجاری و مالی را نیز، به دنبال خواهد داشت.

این در حالی ست که در شرایط حاضر، و با توجه به بحران کرونا ، بستر تبادل دیتای آموزشی، تحصیلی ، بانکی، تجاری و...در کشور بر مدار ارتباطات می چرخد، متاسفانه کاهش انگیزه ای را که با افزایش شدیدتورم به بدنه سازمان تزریق شده است ، می تواند بصورت مستقیم بر توسعه فناوری اثر گذار باشد . زیرا که همه واقفیم دستمایه قراردادن معیشت کارکنان موجب ترویج فسادهای گوناگونی در بدنه کارکنان می شود که کم کاری و بی توجهی به ارباب رجوع و کاهش کارایی وبهره وری از جمله آن است.

این اثرات مخرب در شرایط بحرانی فعلی ، تبعات اجتماعی زیادی خواهد داشت که توصیه می شود نظام حاکمیتی و عزیزانی که همچنان بر عدم ترمیم منطقی تعرفه ها پافشاری می کنند ، تمامی این تبعات را بررسی و مطالعه کرده و با دستمایه قرار دادن معیشت کارکنان شرکت مخابرات ایران ، مانع رشد صنعت مخابرات و ارتباطات در کشور نشوند .

ارسال نظر