واکسن های ایرانی کرونا تا آخر بهمن ماه وارد مرحله کارآزمایی بالینی می شوند

رسانه کلیک - رییس کمیته علمی مقابله با کرونا گفته که تا سه هفته آینده، ۲ یا ۳ شرکت فعال در زمینه تولید واکسن های ایرانی کرونا کارآزمایی بالینی خود را آغاز می کنند.

واکسن های ایرانی کرونا تا آخر بهمن ماه وارد مرحله کارآزمایی بالینی می شوند

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با مهر در خصوص مجوز شروع تست بالینی گفت: تاکنون واکسن های ایرانی کرونا متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و انستیتو پاستور ایران موفق به اخذ مجوزهای بالینی شده و کار خود را شروع کرده اند.

وی با بیان این که انتظار می رود دو واکسن دیگر هم طی این ماه مجوز کارآزمایی بالینی شان را دریافت کنند، ادامه داد که در طی سه هفته آینده، دو یا سه شرکت دیگر به مسیر کارآزمایی بالینی اضافه ‌شوند. پس می توان گفت که این شرکت ها نیز منتظر دریافت مجوز بالینی هستند.

وی ادامه داد: واکسن ساخته شده به وسیله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و وزارت دفاع از جمله واکسن های ایرانی کرونا هستند که پیشرفت خوبی داشته اند و پرونده هایشان آماده است تا بعد از بررسی های وزارت بهداشت، وارد مرحله کارآزمایی بالینی شوند.

رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا ادامه داد: پیش بینی می‌شود که تا پایان سال، چهار شرکت فعال در حوزه ترایال و آزمایش های انسانی داشته باشیم.

وی در خصوص شرکت دانش بنیانی که در زمینه تولید واکسن کرونا مبتنی بر mRNA فعالیت می کند گفت: این شرکت احتمالاً تا پایان سال مجوز کارآزمایی بالینی را دریافت کند.

ارسال نظر