وزیر ارتباطات: فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا جلوی پیشرفت دولت الکترونیکی را گرفته است!

رسانه کلیک - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است، اما نمی‌ گذارند که دولت الکترونیکی آن گونه که باید پیش رود.

وزیر ارتباطات: فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا جلوی پیشرفت دولت الکترونیکی را گرفته است!

به گزارش کلیک به نقل از فارس؛ محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دست‌ هایی که نمی‌ گذارند دولت الکترونیکی پیش رود انتقاد کرده و گفته: دولت الکترونیکی پایان فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا است.

وی در توییتی نوشت:

دولت الکترونیکی هم معنا با مکانیزاسیون امورات داخلی سازمان ها یا ایجاد یک وب‌ سایت اطلاع رسانی یا احداث مرکز داده و خرید تجهیزات گران قیمت سخت افزاری برای دستگاه ها (که خود فسادی دیگر به حساب می‌ آید) نیست. اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاه ها بر یکدیگر مطلوب نظر است.

وی همچنین با هشتگ #گزارش_به_مردم اعلام آمادگی کرده که «اگر سیمای ملی وقت کافی دهد، به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم، چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آن گونه که باید پیش نمی‌ رود.»

ارسال نظر