کاهش آلودگی هوا با جذب CO2 و تولید سوخت جایگزین!

رسانه کلیک - دانشمندان در حال بررسی روش های جدیدی برای جذب CO2 هستند. بر اساس مطالعات جدید، با پرداخت هزینه ای مناسب می توان از گاز دی اکسید کربن سوخت تولید کرد.

کاهش آلودگی هوا با جذب CO2 و تولید سوخت جایگزین!

گاز دی اکسید کربن از راه های مختلفی تولید می شود. علاوه بر سوخت های فسیلی، بازدم انسان ها و حیوان ها نیز باعث ورود این گاز به محیط می شود. گیاهان از گاز CO2 برای فرآیند فتوسنتز استفاده می کنند؛ با این حال حجم بالای این گاز باعث بروز مشکلات جدی برای محیط زیست می شود.

افزایش تولید گازهای گلخانه ای باعث تغییرات اقلیمی می شود. در همین راستا محققان در سراسر جهان به دنبال کم کردن میزان تولید و همچنین کاهش حجم گاز CO2 موجود در هوا هستند. تا به امروز راه حل های زیادی برای کاهش حجم دی اکسید کربن موجود در هوا ارائه شده است که به واسطه قیمت بالا، به مرحله اجرا نرسیدند.

یکی از ساده ترین ایده ها، جذب CO2 موجود در هواست. در ابتدا این طرح از سوی دانشمندان رد شد. بر اساس اطلاعات اولیه، جذب هر تن گاز دی اکسید کربن نیاز به 1000 دلار سرمایه داشت.

به تازگی این طرح دوباره مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد هزینه جذب هر تن گاز CO2 در این روش 232 دلار و یا 94 دلار باشد. تفاوت این قیمت مربوط به نحوه استفاده از CO2 جذب شده است.

در روشی که نیاز به سرمایه ای برابر با 232 دلار برای هر تن دی اکسید کربن دارد، این گاز در مخازن زیرزمینی ذخیره می شود. در روش دیگر می توان با جذب گاز دی اکسید کربن، سوخت جایگزین تولید کرد.

یکی از محققان دانشگاه MIT به این موضوع اشاره کرده که هزینه های اعلام شده می تواند اشتباه باشد. به اعتقاد Howard Herzog، هزینه نهایی برای این پروژه چندین برابر مبالغ اعلام شده است. در صورتی که این ایده با هزینه های قابل قبول به مرحله اجرا برسد، دولت ها می توانند برای کنترل تغییرات اقلیمی از آن بهره ببرند.

ارسال نظر