مقاومت در برابر کرونا به واسطه برخورداری از DNA نیاندرتال‌ها

رسانه کلیک - پژوهشگران اخیرا به این نتیجه رسیده اند که وجود DNA نیاندرتال ها در افراد، موجب مقاومت در برابر کرونا و مبارزه با این ویروس می شود.

مقاومت در برابر کرونا به واسطه برخورداری از DNA نیاندرتال‌ها

گروهی از پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که برخی افراد به واسطه ژن های به ارث رسیده از نیاندرتال ها، در برابر ویروس کرونا مقاوم هستند.

ظاهرا DNA نیاندرتال ها خطر ابتلا به کویید-19 حاد را تا 22 درصد کاهش می دهد. این ژن های به ارث رسیده، بیشتر در نژادهای اروپایی و آسیایی به چشم می خورند. نیاندرتال ها گونه ای از انسان ها بوده اند که حدود 40 هزار سال پیش منقرض شده اند.

گفته می شود که از طریق هم آمیختگی، برخی مواد ژنتیکی نیاندرتال ها به انسان مدرن انتقال یافته است. پژوهشگران بر این باورند که DNA نیاندرتال ها، یک الی دو درصد ژنوم افراد متعلق به نژاد اروپایی و آسیایی را تشکیل می دهد.

با اینکه درصد DNA به ارث رسیده از نیاندرتال ها بسیار کم است، اما بخش کوچکی از این DNA می تواند حاوی سرنخ هایی درباره پاسخ سیستم ایمنی بدن به عوامل بیماری زا و خصوصا مقاومت در برابر کویید-19 باشد.

مزیت DNA نیاندرتال ها

مزیت DNA نیاندرتال ها به یک هاپلوتیپ منفرد مربوط می شود. این هاپلوتیپ، یک بلوک طولانی از DNA روی کروموزوم دوازدهم است. این هاپلوتیپ در گذشته از نیاندرتال ها در برابر امراضی نظیر وست نیل، هپاتیت سی، و سارس محافظت می کرد.

به علاوه، هاپلوتیپ مذکور احتمالا مصنونیت در برابر SARS-CoV-2 را نیز به همراه داشته است شامل شباهت های ژنتیکی بسیاری با رشته ویروس اصلی می شود.

محققین برای بررسی تاثیر DNA نیاندرتالی روی مقاومت در برابر کرونا ، از ژنوم های سه گونه نیاندرتالی استفاده کرده اند. دو نمونه متعلق به سیبری و یک نمونه متعلق به کرواسی بوده است. جالب اینکه، قدمت DNA به کار رفته، به بازه زمانی بین 50 هزار تا 120 هزار سال پیش باز می گردد.

ضعف کویید 19 در برابر DNA نیاندرتالی

پژوهشگران، ژنوم های متعلق به این گونه ها و DNA هزاران فرد مبتلا به کویید-19 حاد را مورد مقایسه قرار داده اند. هاپلوتیپ مرتبط با کویید-19 ضعیف تر، در هر سه ژنوم نیاندرتالی مشاهده شده است.

هاپلوتیپ مذکور به طور ویژه شامل پروتئین هایی می شود که آنزیم های کمک کننده جهت تخریب ویروس های RNA را فعال می کند.

اگرچه این هاپلوتیپ خاص موجب مقاومت در برابر کویید-19 و مبارزه با آن می شود، اما پژوهشگران به طور عجیبی دریافته اند که یک هاپلوتیپ ارثی دیگر از نیاندرتال ها روی کروموزوم سوم، باعث می شود تا افراد در صورت ابتلا به کویید-19 با مشکلات تنفسی حادتری مواجه شوند.

این دسته ژن DNA در نیاندرتال های متعلق به کرواسی کشف شده است.

ارسال نظر