کشف دایناسور کوچک عجیبی که از اقوام تی رکس محسوب می شود!

رسانه کلیک - پس از دهه ها، دانشمندان موفق به کشف مشخصات دایناسور کوچک عجیبی از اقوام تی رکس شده اند که 92 میلیون سال قدمت داشته و آن را Suskityrannus hazelae نامیدند.

کشف دایناسور کوچک عجیبی که از اقوام تی رکس محسوب می شود!

بیش از 20 سال پیش، دیرینه شناسان موفق به کشف دو قسمت از جمجمه گونه ای عجیب از دایناسور در نیومکزیکو شدند. این موجود که 92 میلیون سال پیش روی زمین می زیسته، شباهت هایی با تی رکس عظیم دارد که بین 80 میلیون تا 66 میلیون سال پیش روی زمین زندگی می کرده است. اما نکته عجیب آن بود که دایناسور کشف شده بسیار کوچک بود و تنها حدود 1 متر طول داشت؛ بنابراین دانشمندان برای تعیین مشخصات وی دچار ابهامات متعددی شدند.

Sterling Nesbitt ، یکی از دیرینه شناسان در Virginia Tech که موفق به کشف تکه ای از این فسیل ها شده بود، اظهار داشت:

کشف فسیل این دایناسور عجیب به شدت جذاب و هیجان انگیز بود؛ اما در آن زمان قابلیت تعیین مشخصات وی به طور قطعی را نداشتیم.

در آن زمان، دیرینه شناسان تعداد زیادی گوشتخوار با این اندازه نمی شناختند تا بتوانند دایناسور تازه کشف شده را با آن ها مقایسه کنند. اما اکنون، آن ها با بررسی بقایای تی رکس از آسیا و آمریکای شمالی موفق شدند دایناسور تازه کشف شده را به عنوان یکی از اعضای درختچه خانوادگی تی رکس شناسایی کنند.

بررسی بقایای دایناسور تازه کشف شده که Suskityrannus hazelae نام گرفته، به دانشمندان کمک می کند تا متوجه شوند چگونه شکارچیان عظیمی همچون تی رکس که بیش از 100 میلیون سال پیش روی زمین می زیستند، توانسته اند موجب به وجود آمدن دایناسورهایی در ابعاد بسیار کوچکتر از آن شوند.

جمجمه Suskityrannus hazelae نیز همچون اقوام وی به گونه ای ساخته شده که برای گاز گرفتن قوی مناسب باشد. در پای وی نیز سه استخوان متاتارس وجود دارد که به هم متصل شده اند. این گونه ساختار استخوانی به قوی شدن قوزک پا کمک می کند؛ بنابراین دایناسورهایی از این دست می توانستند با سرعت زیادی بدوند.

ارسال نظر