توییتر برای توییت‌های کوت شده صفحه اختصاصی راه‌اندازی می‌کند

رسانه کلیک - جین مانچون وانگ یکی از کاربران توئیتر که ویژگی های جدید اپلیکیشن را شناسایی می کند، به تازگی فاش کرده این پلفترم مشغول آزمایش قابلیتی است که تعداد ریتوئیت های فرد به ازای هر کامنت را نشان می‌دهد.

توییتر برای توییت‌های کوت شده صفحه اختصاصی راه‌اندازی می‌کند

این قابلیت به طور کامل از بخش ریتوئیت جدا است. علاوه بر آن، توئیتر مشغول بررسی یک صفحه مخصوص ریتوئیت برای دستگاه‌های اندروید است.

در این صفحه تمام ریتوئیت‌هایی که فرد دریافت کرده وجود دارد. همچنین ریتوئیت‌هایی که فرد بدون کامنت دریافت کرده نیز به طور جداگانه نشان داده می‌شود.

هم اکنون توئیتر در حال آزمایش قابلیت‌های زیادی است اما هنوز مشخص نیست این ویژگی جدید به طور گسترده عرضه می‌شود یا خیر.

ارسال نظر