«پاتوق» خودتان را پیدا کنید!

رسانه کلیک - در نمایشگاه الکامپ 97 از شبکه اجتماعی پاتوق رونمایی شد. این پلتفرم خیلی از امکانات اینستاگرام را دارد و وجه تمایزش این است که محوریت آن روی سرگرمی است.

«پاتوق» خودتان را پیدا کنید!

کاربران می توانند یکدیگر را دنبال کنند و برای هم فایل ارسال کنند. امکاناتی نظیر چت خصوصی و گروهی نیز در پاتوق وجود دارد و با توجه به فعالیت و شهرت دسته بندی می شوند. کاربرانی که به بازی های این شبکه اجتماعی رو می آورند نیز بر اساس امتیازاتی که کسب می کنند دسته بندی خواهند شد.

در قسمت دیگری از پاتوق می توانید کسب و کار خود را معرفی کنید و یا اگر مهارت خاصی دارید، آن را به اشتراک بگذارید تا دیگران بتوانند از آن استفاده کنند.

ارسال نظر