لینکدین بهترین مشاوران را به شما معرفی می‌کند

رسانه کلیک - لینکدین LinkedIn اخیراً سرویسی را به شبکه خود افزوده که قرار است ارتباط بین مشاوران حرفه‌ای را با کاربران آسان کند.

لینکدین بهترین مشاوران را به شما معرفی می‌کند

لینکدین در حال حاضر مشاوران پیرامون افراد متقاضی را به آن‌ها نشان می‌دهد. برای مثال، اگر فردی در بخش آموزش یا در بخش اینترنت احتیاج به مشاوره داشته باشد، می‌تواند از مشاورانی که پروفایلشان در سایت لینکدین موجود است، استفاده کند.

افراد متقاضی ابتدا درخواست‌های مشاوره‌ای را مشخص می‌کنند و بر اساس آن، مشاوران به آن ها معرفی و موجبات برقراری ارتباط بین طرفین در فضای مجازی فراهم می‌شود. چنانچه تقاضادهنده پس از اولین تماس از مشاوره خود راضی نباشد، می‌تواند مشاور خود را تغییر دهد.

صدها مرکز مشاوره در همه جای دنیا خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهند و انتظار می‌رود استقبال بسیاری برای نام‌نویسی در این سرویس صورت گیرد.

ارسال نظر