بنای هیچ گونه مذاکره مجددی با تلگرام نداریم/ مردم به فضای ناامن پیام رسان های خارجی پی برده‌اند

رسانه کلیک - معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی شنیده های مرتبط با احتمال توافق مجدد دولت با شبکه پیام رسان تلگرام را به شدت تکذیب کرد.

بنای هیچ گونه مذاکره مجددی با تلگرام نداریم/ مردم به فضای ناامن پیام رسان های خارجی پی برده‌اند

به گزارش کلیک به نقل از تابناک؛ امیر خوراکیان معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی درباره شایعات احتمال توافق مجدد دولت با شبکه پیام رسان تلگرام عنوان کرد: این موضوع را به شدت تکذیب می کنم و به هیچ وجه چنین بنایی وجود ندارد.

وی اظهار داشت: مسئله ما شکست انحصار و عبور از پیام رسان خارجی و حمایت همه جانبه از پیام رسان های داخلی است.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه در مرحله اول در ارتباط با تلگرام به چند توفیق مهم دست یافتیم، افزود: اولین موفقیت شکست انحصار پیام رسان خارجی و دومین موفقیت آگاه سازی مردم از غیرقانونی بودن پیام رسان خارجی بود. یعنی همان افرادی هم که به هر نحوی از پیام رسان خارجی استفاده می کنند، می دانند فضای غیرقانونی است و در زمینه موضوعات مالی و دیگر موضوعات مراقب هستند و می دانند هرگونه اتفاقی در این فضا قابل پیگیری نیست.

وی ادامه داد: موفقیت دیگر، حمایت از پیام رسان های داخلی و ایجاد فضا برای آن هاست. هم اکنون فضایی فراهم شده که پیام رسان های داخلی روز به روز خود را قوی تر و مجهزتر کنند و ضمن برطرف کردن اشکالات، ظرفیت های خود را افزایش دهند.

خوراکیان افزود: این مسیر را به طور جدی دنبال می کنیم و به هیچ وجه بنای توافق مجددی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: پس از عبور از این مرحله، مسئله حمایت از پیام رسان های داخلی را به طور جدی در دستور کار داریم و این مسئله رویکرد کشور در ایجاد خدمات پایه ملی است که یکی از این خدمات پایه ملی، پیام رسان هاست.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی بیان کرد: علاوه بر این، شدت در حال پیگیری خدمات پایه ملی در دیگر حوزه ها همچون پویشگر ملی و رایانامه ملی هستیم.

خوراکیان در خصوص توافق مجدد دولت با شبکه پیام رسان تلگرام تصریح کرد: بنابراین به هیچ وجه انگیزه، بنا، سیاست و جهت گیری برای مذاکره مجدد با تلگرام و یا بنای فعالیت دوباره تلگرام را نداریم.

وی درباره اینکه گفته می شود پیشنهاد توافق از سوی مدیر تلگرام بوده است، متذکر شد: ما در جریان این مسئله نیستیم و به هیچ وجه دنبال این بحث ها نیستیم. احساس می کنیم این موضوع بحث صادقانه ای نیست و در شرایطی که حمایت از سرویس های داخلی، ضروری است، طرح این گونه بحث ها بیش از اینکه واقعیت داشته باشد، به دنبال ایجاد تزلزل در تصمیمات قبلی است.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی یادآور شد: تصمیمات شورای عالی و سیاست های ملی سازی خدمات پایه را به طور جدی دنبال می کنیم.

ارسال نظر