کریستوفر نولان: سه‌گانه ‌Batman با فیلم های ابرقهرمانی جدید قابل مقایسه نیست!

رسانه کلیک – کریستوفر نولان به تازگی در مصاحبه ای ادعا کرده که فیلم های سه گانه شوالیه تاریکی محصولات سینمایی بهتری نسبت به فیلم های ابرقهرمانی جدید محسوب می‌شود.

کریستوفر نولان: سه‌گانه ‌Batman با فیلم های ابرقهرمانی جدید قابل مقایسه نیست!

نولان در مصاحبه اخیر خود در رویداد بفتا که در لندن برگزار شد، اعلام کرد که سه گانه شوالیه تاریکی را فیلم های سریالی پرهزینه ای می‌داند که عنوان لوکس ترین فیلم زمان خود را به یدک می‌کشند.

وی همچنین گفت که حتی پولدارترین و پرنفوذترین فیلم ساز امروزی هم نمی‌تواند چنین فیلمی هایی با این کیفیت بسازد.

نولان در ادامه توضیحاتش گفت:

از آخرین باری که یک فیلم ساز می‌توانست ادعا کند که تمام فیلم های دنیا را می‌تواند از نو بازسازی کند، چهار سال گذشته است.

این کارگردان معروف تاکید کرد:

نوآوری بزرگ ترین برگ برنده سه گانه شوالیه تاریکی به حساب می‌آید. فاکتور نوآوری باعث می‌شود تا آنچه می‌سازیم باعث رضایت مردم و منتقدین شود و در نهایت خانواده ها را کنار هم جمع کند.

نولان همچنین ادعا کرده که فیلم ها و پروژه هایش را با علاقه درونی می‌سازد و در داستان آنها زندگی می‌کند. این مسئله از تمامی قسمت های سه گانه شوالیه تاریکی گرفته تا فیلم هایی نظیر The Prestige و Inception به وضوح مشهود است. همین مسئله باعث شد تا روش های فیلم سازی، روایت داستان، جو و تمامی فاکتورهای دیگر به کار گرفته شده در شوالیه تاریکی با فیلم های ابرقهرمانی امروزی متفاوت باشد.

گفته های نولان بیشتر حالتی کنایه آمیز به سری فیلم های ابرقهرمانی جدید بتمن با بازی بن افلک دارد. سری فیلم های جدید بتمن از دیدگاه نولان کیفیت قابل قبولی ندارند و نتوانسته اند حماسه سه گانه شوالیه تاریکی را تکرار کنند. به عقیده نولان، سری فیلم های جدید بتمن فاقد نوآوری و کیفیت است و به هیچ وجه با سه گانه شوالیه های تاریکی قابل مقایسه نیست.

منبع: Gizmodo

ارسال نظر