سن شروع پیرچشمی در چند سالگی است؟

یک جراح و متخصص چشم، ورود به ۴۰ سالگی را سن شروع پیرچشمی عنوان کرد و گفت پیرچشمی که به کاهش قدرت تطابق عدسی لنز چشم (تاری دید در فواصل نزدیک) گفته می‌شود، معمولا از ۴۰ الی ۴۵ سالگی آغاز می‌شود.

سن شروع پیرچشمی در چند سالگی است؟

دکتر قاسم فخرایی در گفت‌وگو با ایرنا گفت: «با افزایش سن (۴۰ سالگی به بالا) عدسی لنز چشم به تدریج سفت شده و توانایی دامنه تطابق آن کاهش یافته و سبب تاری دید می‌شود که به آن پیرچشمی می‌گویند.»

وی با بیان تعریفی دیگر مبنی بر اینکه کاهش قدرت تطابق عدسی را پیرچشمی می‌گویند، اظهار داشت: «زمانی که در سنین کودکی، نوجوانی و جوانی هستیم، لنز چشم قوام نرمی داشته و عدسی لنز چشم به راحتی می‌تواند برای دیدن تصاویر در دور یا نزدیک، تطابق را به راحتی انجام داده و تصویر به خوبی و واضح دیده شود.»

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر اینکه افزایش سن همچنان سبب سفت شدن عدسی لنز چشم شده و این موضوع کاهش و تاری دید را به دنبال خواهد داشت، گفت: «زمان‌هایی که به دوردست نگاه می‌کنیم، اگر از قبل عیب انکساری نداشته باشیم (عینکی نباشیم) عدسی لنز چشم تطابق نکرده و به حالت ریلکس تصاویر دور را روی شبکه چشم به صورت متمرکز یا فوکوس کرده و تصویر به وضوح دیده می‌شود.»

دکتر فخرایی ادامه داد: «زمانی که می‌خواهیم به شیئی در فاصله نزدیک‌تر از دور نگاه کنیم (تا فاصله ۶ متری)، به هر مقدار که شیء نزدیک می‌آید، باید عدسی لنز چشم تطابق پیدا کند تا بتوانیم آن شیء را واضح ببینیم و در غیر این صورت تصاویر به صورت تار دیده می‌شود.»

وی با بیان اینکه دستور تطابق عدسی لنز چشم از سوی مغز صادر می‌شود و در سنین پایین توانایی تطابق به راحتی انجام گرفته و شاهد یک تصویر واضح در شبکه چشم هستیم، تصریح کرد: «به هر میزان که دامنه تطابق عدسی لنز کاهش بیابد، به همان میزان باید درجه مثبت عینک اضافه شود.»

وی با اشاره به اینکه ژنتیک نیز می‌تواند در شروع پیرچشمی تأثیرگذار باشد، افزود: «در این ارتباط برخی افراد ممکن است قدری زودتر یا دیرتر به پیرچشمی دچار شوند.»

ارسال نظر