برای دز یادآور واکسن کووپارس بهتر است یا سینوفارم؟

ایمنی زایی دوز یادآور واکسن کووپارس رازی و مقایسه آن با دوز بوستر واکسن سینوفارم در حال بررسی است. 

برای دز یادآور واکسن کووپارس بهتر است یا سینوفارم؟

به نقل از موسسه تحقیقات و واکسن سازی رازی، دکتر محمد حسین فلاح مهرآبادی سخنگوی پروژه واکسن رازی کووپارس با اشاره به لزوم تزریق دوز یادآور به دریافت‌کنندگان واکسن‌های کرونا در کشور گفت: «بررسی ایمنی زایی و بی خطری دوز یادآور واکسن رازی کووپارس در مقایسه با دز یادآور واکسن سینوفارم آغاز شده است.»

بیشتر بدانید: تصویب دوز سوم واکسن کرونا برای بالای ۱۸ سال در کشور

سخنگوی پروژه واکسن رازی کووپارس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی درباره شرایط مشارکت در مطالعه یادآور شد: «افراد واجد شرایط باید ۳ تا ۶ ماه از دوز دوم واکسن سینوفارم آن ها گذشته باشد. البته در این مطالعه، افراد واکسینه شده با واکسن سینوفارم، به عنوان دوز یادآور یک نوبت واکسن دریافت می‌کنند و اختصاص افراد به صورت تصادفی در یکی از دو گروه دریافت‌کننده واکسن نوترکیب پروتئین اسپایک کووید-۱۹ تولید موسسه رازی و گروه دریافت کننده واکسن سینوفارم خواهد بود.»

فلاح مهرآبادی افزود: «افرادی که ۴ تا ۶ ماه از دوز دوم واکسن‌های رازی کووپارس، آسترازنکا، پاستوکوک و اسپوتنیک آن‌ها گذشته باشد هم واجد شرایط شرکت در مطالعه هستند و این افراد فقط واکسن رازی را به عنوان دوز یادآور دریافت خواهند کرد.»

همچنین بخوانید: برای دوز سوم واکسن آسترازنکا بزنید

منبع: مهر

ارسال نظر