ابلاغ دستورالعمل سفرهای کرونایی خارجی | اعتبار تست تا 96 ساعت

مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اعلام دستورالعمل سفرهای کرونایی خارجی گفت سفر مسافران ایرانی به خارج از کشور مشروط به ارائه تست ۹۶ ساعته منفی کروناست.محمدرضا سیف درباره آخرین دستورالعمل برای ورود و خروج مسافران به ایران در مبادی مرزهای هوایی توسط شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اظهار داشت: «طبق آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی، ارائه تست پی‌سی‌آر منفی ۹۶ ساعته کرونا به همراه گواهی کامل واکسیناسیون برای همه مسافران غیرایرانی بالای ۱۲ سال برای ورود به کشور الزامی است.»

ابلاغ دستورالعمل سفرهای کرونایی خارجی | اعتبار تست تا 96 ساعت

محمدرضا سیف درباره آخرین دستورالعمل برای ورود و خروج مسافران به ایران در مبادی مرزهای هوایی توسط شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اظهار داشت: «طبق آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی، ارائه تست پی‌سی‌آر منفی ۹۶ ساعته کرونا به همراه گواهی کامل واکسیناسیون برای همه مسافران غیرایرانی بالای ۱۲ سال برای ورود به کشور الزامی است.»

او تأکید کرد: «برای مسافران ایرانی ارائه تست پی‌سی‌آر منفی ۹۶ ساعته الزامی است.»

سیف افزود: «مسافران غیرایرانی در صورتی که گواهی واکسن و تست پی‌سی‌آر منفی ۹۶ ساعته نداشته باشند، اجازه ورود به کشور را ندارند و همکاران ما در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به شدت نظارت و پیگیری می‌کنند.»

مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی اظهار داشت: «در صورتی که شرکت‌های هواپیمایی دستورالعمل‌ها را طبق بخش‌نامه رعایت نکنند، به سازمان هواپیمایی کشوری گزارش تخلف آن شرکت ارسال خواهد شد و طبق قوانین سازمان هواپیمایی با شرکت هواپیمایی متخلف برخورد می‌شود.»

وی تأکید کرد: «به هیچ عنوان اجازه ورود مسافر مشکوک یا بدون تست پی‌سی‌آر و همچنین بدون گواهی واکسن کرونا به کشور داده نمی‌شود و همچنین مجدد به شرکت‌های هواپیمایی اعلام می‌شود که طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی مسافر پذیرش کنند.»

ارسال نظر