آمار دروغ کرونا به مردم ندهید | جدول صحیح روند شیوع کرونا

در حالی که این روزها در رسانه های مختلف شاهد این موضوع هستیم که مسئولین با اشاره به کاهش مبتلایان و همچنین کاهش مرگ و میر، به نوعی سیگنال های پایان شیوع کرونا را تا اواخر اردیبهشت برای مردم صادر کرده اند اما به نظر می رسد با تامل در آمار واقعی، نتایج آن گونه که در برخی رسانه ها بازتاب داده می شود نیست و تعجیل مسئولین برای عادی شدن شرایط ریشه در فشاری است که به اقتصاد کشور و اقشار مختلف بابت تعطیلی کسب و کارشان وارد آمده وگرنه بر طبق آمار زیر کرونا همچنان در حال یکه تازی در ایران است و نه تنها روندش نزولی نشده بلکه در 10 روز گذشته با قدرت بیشتری در حال پیشروی است.

آمار دروغ کرونا به مردم ندهید | جدول صحیح روند شیوع کرونا
ارسال نظر