مجازات هک اینستاگرام چیست؟

با هجوم فناوری های نوین شکل جرایم هم در حال تغییر است .با توجه به قوانین جرائم رایانه ای توسط مجلس به دولت ابلاغ شده است ما در اینجا به دنبال پاسخ به این سوال هستیم. مجازات هک اینستاگرام چیست؟

مجازات هک اینستاگرام چیست؟

انواع مختلفی از جرایم رایانه‌ای وجود دارد، اما برخی از نمونه‌های پرمخاطب شامل هک هستند. از آنجایی که نقض داده ها به طور فزاینده ای به یک اتفاق روزمره تبدیل می شود، هکرها با هجوم به همه جنبه های زندگی ما بر همه چیز از اقتصادی (از جمله مشاغل خرده فروشی متعدد) گرفته تا جنبه های سیاسی تأثیر گذاشته اند.

با این حال، هک همیشه به سطح یک جرم نمی رسد. به دلیل درجات مختلف هک و شیوع فزاینده آن در جامعه ما، مهم است که بفهمیم خطوط از کجا ترسیم شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد قوانین و مجازات های هک و اینکه چه راهکارهایی ممکن است برای قربانیان نفوذ الکترونیک اعمال شود، ادامه مطلب را بخوانید.

چگونه می شود اینستاگرام را هک کرد؟ معرفی روش قانونی نظارت اینستاگرام ؟

روش های بسیاری برای هک اینستاگرام وجود دارد که توضیح آنها در این مقاله نمی گنجد. اما اگر می خواهید بر روی اینستاگرام فرزند خود و یا اعضای خانواده نظارت داشته باشید تا محتوای نامناسبی را مشاهده نکنند. می توانید از ابزار هک اینستاگرام سایت spy24.ir استفاده کنید. با این ابزار می توانید دایرکت ها و اطالاعات مهم اینستاگرام فرزند خود را مشاهده کنید و نظارت دقیقی روی آن داشته باشید.

قانون جرایم رایانه‌ای برگرفته شده از سایت پلیس فتا

جرم هک اینستاگرام از نظر پلیس فتا چیست ؟

مبحث یکم قانون درباره دسترسی غیرمجاز است

ماده729عنوان می دارد که هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث دوم درباره شنود غیرمجاز است:

ماده730اظهار می دارد که هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

فصل دوم قانون درباره جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی است.

مبحث یکم در ارتباط با جعل رایانه ای می گوید:

در ماده 734 آمده است هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:

الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به آنها.

ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده ها یا علائم به آنها.

در ماده735 آمده است : هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهدشد.

مبحث دوم درباره تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی است.

ماده 736 عنوان می دارد هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

همچنین درماده 737 گفته شده هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده738می گوید هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل سوم قانون در باره سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه است.

که در ماده 740 آن آمده است که: هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده741می گوید هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم در ارتباط با جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی می باشد.

در ماده 742 آمده است هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

و در تبصره1 آن عنوان شده ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

در ادامه برای شدت میزان جرم درتبصره2 گفته شده هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (1.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و در تبصره3 نیز عنوان شده چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

جمع بندی:

همانطور که در بالا گفتیم قوانین در مورد هکر اینستاگرام بسیار سخت گیر است و اگر شخصی از هکر شکایت کند و فرد مورد نظر شناسایی شود مجازات بسیار سنگینی در انتظار آن است که به آن اشاره شد. پس به شدت مراقب این موضوع باشید و اگر می خواهید به صورت قانونی اینستاگرام کسی را نظارت کنید از برنامه spy24 استفاده کنید.

ارسال نظر