افتتاح اولین سوپر مارکت مالی در شمال تهران (میرداماد)

دکتر محمود رضا خواجه نصیری٫ مدیر عامل تامین سرمایه تمدن هدف  از توسعه سوپر مارکت های مالی را برشمرد:

افتتاح اولین سوپر مارکت مالی در شمال تهران (میرداماد)

دکتر محمود رضا خواجه نصیری٫ مدیر عامل تامین سرمایه تمدن هدف از توسعه سوپر مارکت های مالی را برشمرد:

1- ارایه همه خدمات بازار مالی درکنار هم اعم از بانک ، بورس و بیمه.

2- فراهم کردن عدالت در سرمایه گذاری برای ارایه خدمات یکسان به سرمایه گذاران خرد و بزرگ

3- قراردادن محصولات متنوع در سرمایه گذاری از ریسک کم و درآمد ثابت تا ریسک بالا و بازده انتظاری متفاوت٫ به گونه ای که همه گزینه های سرمایه گذاری متناسب با ذائقه سرمایه گذاران در یک مکان وجود داشته باشد و حق انتخاب با سرمایه گذار باشد.

ارسال نظر