همه چیز درباره وکیل و حرفه وکالت

رسانه کلیک - وظیفه وجدانی و تکلیف قانونی یک وکیل ایجاب می‌کند که با استفاده از کلیۀ قوا و توانایی های خویش، یک طرف قضیۀ مورد رسیدگی را به حدی روشن تشریح کند که به قاضی اجازه دهد تا آن را با طرف دیگر قضیه که از سوی دادستان ارائه می‌شود مقایسه و مقابله کند؛ تا با اتکا به این مقایسه به اجرای عدالت و تشخیص حق از باطل بپردازد.

همه چیز درباره وکیل و حرفه وکالت

وظیفه‌ای که قانون و اجتماع بر عهدۀ وکیل مدافع گذاشته است، جزو مشکل ترین وظایف است. وکیل مدافع باید در ایفای این نقش و در دفاع از موکل خود بار مشقات زیادی را به دوش بکشد.

با اینهمه مردم از نقش وکیل و وظیفۀ او به خوبی آگاه نیستند و همین عدم آگاهی موجب می‌شود که تفکرات غلطی در اذهان مردم نسبت به وکیل مدافع شکل بگیرد که زدودن آن کار آسانی نیست.

Persian immigration attorney در ادامه آورده است که:

دخالت وکیل در دعاوی مدنی بیش از آن که برای خود وکیل مفید باشد برای مردم و دستگاه قضا مثمر ثمر است. چرا که وکلا بر حسب دانش خود، دعاوی نادرست را در دادگاه مطرح نمی‌کنند، رسیدگی به پرونده ها و ارسال ابلاغ ها به وکلا با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد و در نتیجه در زمان صرفه‌جویی می‌گردد.

زمانی که موضوع وکالت انجام یک عمل حقوقی است، انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد. وکالتنامه نیز باید در شکل و قالب یک سند رسمی تنظیم گردد. این امر به طور معمول، حفظ نظم عمومی و جلب توجه امضاکنندگان سند به آثار وکالت را به دنبال خواهد داشت و قطعاً رسیدن به این هدف، با تنظیم سند وکالت‌نامه به صورت رسمی ملازمه دارد.

به گزارش سایت Persian immigration lawyer عقد وکالت بعنوان عقدی جایز، علاوه بر نقش اراده طرفین در فسخ آن، در مواردی هم که قانونگذار مشخص نموده منحل می شود و همین احترام به اراده طرفین می تواند این عقد را از جهت قابلیت انحلال ارادی آن محدود کند، اما نمی توان برخلاف اقتضای ذات عقد وکالت تراضی نمود پس این آزادی اراده به جایز بودن عقد وکالت خللی وارد نمی سازد.

لازم است هر دعوای حقوقی بر مبنای قانونی و شرعی و بدون توسل به وسایلی باشد که فریب کاری در آن نقش دارد، چرا که هدف اصلی از دادرسی رسیدن به حقیقت است و هر امری که در راستای رسیدن به این هدف، جنبۀ غیر واقعی و فریبکاری داشته باشد، وکیل باید از آن پرهیز نماید چرا که رسالت وکلا نیز همین است.

ارسال نظر