افشای پشت پرده باند مافیایی تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد

در حالی که بحث قیمت گذاری خودروهای داخلی از مدتها پیش به یک چالش بزرگ در بین فعالین صنعت خودرو تبدیل شده بود به نظر می رسد فاکتور جدید دیگری به نام قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی و سایتها نیز به مجموعه عوامل موثر در تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد اضافه شده که با عدم ورود جدی نهادهای نظارتی و همچنین استقبال خودروسازان از این رویه، این عامل جدید به شدت بر روی فضای روانی بازار خودرو اثر گذار بوده است.

افشای پشت پرده باند مافیایی تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد
ارسال نظر