میزان سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی به 250 لیتر در ماه محدود شد

رسانه کلیک - میزان سوخت گیری با کارت سوخت شخصی در هر نوبت برابر با 60 لیتر و به صورت ماهانه حداکثر برابر با 250 لیتر تعیین شد.

میزان سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی به 250 لیتر در ماه محدود شد

شاهد اعمال محدودیت های بیشتری برای کارت سوخت شخصی رانندگان هستیم. بر اساس جدیدترین اخبار، حداکثر میزان سوخت گیری ماهانه توسط کارت سوخت شخصی برابر با 250 لیتر است. در گذشته نیز شاهد کاهش میزان سوخت گیری توسط کارت سوخت جایگاه ها تا 20 لیتر در هر نوبت بودیم.

با توجه به این موضوع، اگر فردی در یک ماه 250 لیتر بنزین بزند، تا ماه آینده قادر به استفاده از کارت سوخت شخصی خود نخواهد بود. نکته جالب در این میان، عدم باور مسئولین به سهمیه بندی است. شهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآوده های نفتی در این رابطه اعلام کرده است:

سامانه هوشمند کارت سوخت به نحوی طراحی شده که باید عددی به عنوان سقف سوخت در آن ثبت شود و ما نیز بر اساس سابقه‌ای که وجود داشت، سقف 250 لیتر در ماه را برای سامانه تعریف کرده ایم، اما این سقف به معنای تعیین سهمیه سوخت خودرو‌ها نیست.

عدد 250 لیتر در ماه بر اساس سابقه مصرف عموم مردم تعیین شده و بیش از 60 لیتر در هفته می‌شود که این عدد برای اغلب مصرف کنندگان عدد درشتی است.

رضایی در ادامه به این موضوع اشاره کرد که از 22 میلیون کارت سوختی که در اختیار مردم قرار دارد، تنها 1000 کارت به سقف 250 لیتر در ماه می رسد. رضایی گفته است:

این افراد نیز نگران نباشند، چون در صورت رسیدن به سقف 250 لیتر، کارت جایگاه‌ ها همچنان فعال است و این مالکان می‌ توانند تا شارژ دوباره کارت در ماه بعد، از کارت جایگاه داران استفاده کنند.

با توجه به محدودیت های اعمال شده، انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد سهیه بندی بنزین و همچنین افزایش قیمت آن باشیم.

ارسال نظر